Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

 • 2 marca 2022 / 12:16

Od 28 lutego do 28 kwietnia 2022 r. można ubiegać się w ARiMR o wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Pomoc ma charakter bezzwrotnej premii, a jej wysokość zależy od liczby nowo utworzonych miejsc pracy. Zasady obowiązujące
w tegorocznym naborze różnią się od tych z lat wcześniejszych.

Na pomoc Ukrainie

 • 1 marca 2022 / 15:59

Gmina Poronin 1 marca 2022 r.  rozpoczęła zbiórkę najpotrzebniejszych artykułów dla obywateli Ukrainy.

 

XLVI Sesja Rady Gminy Poronin na żywo

 • 1 marca 2022 / 8:29

Zapraszamy do oglądania XLVI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Poronin na żywo.

Ważne informacje dotyczące pomocy Uchodźcom z Ukrainy

 • 28 lutego 2022 / 18:30

W związku z tym, że pomoc materialna dla obywateli Ukrainy (na polecenie Wojewody Małopolskiego Łukasza Kmity) musi być przekazywana w sposób skoordynowany i uporządkowany, na spotkaniu z organizacjami z naszej Gminy podjęto następujące ustalenia.

Dotacje dla klubów sportowych

 • 28 lutego 2022 / 15:53

Podpisaliśmy pierwsze umowy na dotacje z klubami sportowymi, w których szkolić się będą nasze dzieci i młodzież.

Ogłoszenie

 • 28 lutego 2022 / 14:9

Gmina Poronin, zgodnie z zapisami Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, przyjętego uchwałą nr XXV/373/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2020 r. przystępuje do oszacowania skali zjawiska ubóstwa energetycznego. Sposób przeprowadzenia analizy ubóstwa energetycznego na terenie Gminy Poronin jest zgodny z metodologią przyjętą przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Informacja Wojewody Małopolskiego

 • 28 lutego 2022 / 13:43

na temat wjazdu do Polski obywateli Ukrainy.

Ważne informacje dla osób organizujących pomoc

 • 28 lutego 2022 / 12:6

Prosimy o czasowe wstrzymanie się z organizowaniem zbiórek artykułów żywnościowych, higienicznych i odzieży do czasu ogłoszenia przez Gminę Poronin i Wojewodę Małopolskiego listy potrzebnego asortymentu oraz punktów zbiórek. Pozwoli to lepiej skoordynować napływającą pomoc i uniknąć marnowania żywności i przekazywanych darów.

Wielkie Serce dla Matyldy

 • 27 lutego 2022 / 17:58

Wielkie Serce dla Matyldy 
Dziękujemy każdemu, który z sercem włączył się do zbiórki pieniędzy na leczenie Małej Matyldy z Kościeliska
Jeśli nie udało Ci się być na wydarzeniu, poniżej zamieszczamy link do zbiórki.
Potrzeba jeszcze 2,6 miliona zł.
https://www.siepomaga.pl/serduszko-matyldy

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć 

Spotkanie dotyczące pomocy dla Ukrainy

 • 26 lutego 2022 / 13:29

Wój Gminy Poronin Anita Żegleń zaprasza Państwa Sołtysów, Dyrektorów szkół i przedszkoli, Prezeski Kół Gospodyń, Naczelników lub Prezesów gminnych jednostek OSP oraz przedstawicieli innych organizacji na spotkanie informacyjno – organizacyjne dotyczące koordynacji pomocy dla Ukrainy. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek o 16.00 w Urzędzie Gminy (sala obrad).

Wojewoda Małopolski - infolinia dla Ukrainy 

 • 25 lutego 2022 / 12:4
W związku z panującą sytuacją uruchomiona została specjalna infolinia dla w szukających schronienia w Małopolsce.
12 210 20 02

 • 22 lutego 2022 / 20:57

Przewodniczący Rady Gminy Poronin informuje, że w dniu 1 marca 2022 r. o godz. 11.00 w sali obrad Urzędu Gminy Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego 5, odbędzie się XLVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Poronin.

Miś Staszek w Poroninie

 • 17 lutego 2022 / 10:33

Dziś najdzielniejszy Miś na Świecie AIR TEDDY BEAR "Staszek" odbył specjalną misję w Gminny Ośrodek Kultury w Poroninie,  gdzie zachęcał dzieci do wsparcia akcji pomocy dla Małej Matyldy.

Ogłoszenie Sołtysa Sołectwa Poronin

 • 17 lutego 2022 / 9:33

Sołtys Sołectwa Poronin informuje, że w dniach 21-25 lutego w godzinach od 9.00 do 16.00 będzie wydawał nakazy płatnicze oraz przyjmował wpłaty w budynku remizy OSP Poronin.

Informacja

 • 17 lutego 2022 / 8:49

Wójt Gminy Poronin przypomina, że każdy worek z odpadami należy okleić odpowiednim kodem kreskowym w odpowiedniej kolorystyce (kolor zielony – mieszkańcy, kolor różowy – działalność), ponieważ są to kody jednokrotnego sczytania. Ta sama zasada dotyczy również pojemników, z tym wyjątkiem, że jest to duża nalepka wielokrotnego sczytania z przypisaną odpowiednią pojemnością pojemnika.

Terminy zbiórek odpadów budowlanych w 2022 r.

 • 16 lutego 2022 / 13:54

Przpominamy o zbliżającym się terminie zbiórki odpadów budowlanych, który przypada na 24 lutego. 

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Poronin oraz miejscach przetwarzania 
zebranych odpadów

 • 16 lutego 2022 / 12:25

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. odbiór odpadów komunalnych  na terenie Gminy Poronin realizuje firma:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp z o.o.
os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa
tel. 18 262 50 95 wew. 83

Blisko 600 miłośników biegówek na XI Biegu Podhalańskim im. Jana Pawła II

 • 16 lutego 2022 / 11:4

Na nowotarskim lotnisku w dniu 5 lutego 2022 r. po raz XI odbył się Bieg Podhalański im. Jana Pawła II. Na trasie zawodów stanęło blisko 600 miłośników biegówek! Na liście startowej oprócz Polaków znaleźli się Niemcy i Francuzi oraz kilkudziesięciu Słowaków, a wśród nich ekipa z zaprzyjaźnionego Kieżmarku. Warunki śniegowe były bardzo dobre, jednak śnieg zaczął sypać dopiero 2 tygodnie przed zawodami, w związku z tym organizatorzy mieli nie lada wyzwanie, żeby przygotować trasę zawodów. Zawodnicy rywalizowali na dystansach 6, 15 i 30 kilometrowym. Trasa zawodów jest jedną z najbardziej malowniczych spośród imprez narciarskich w Polsce. Podczas biegu można podziwiać Tatry, Gorce, Babią Górę, rezerwat przyrody Bór na Czerwonem czy urokliwy Biały Dunajec. Honorowy patronat nad biegiem objął Witold Kozłowski - Marszałek Województwa Małopolskiego. Partnerem wydarzenia była Gminy Poronin. 

Trwają zapisy do ogólnopolskich konkursów dla Kół Gospodyń Wiejskich

 • 16 lutego 2022 / 9:58

Wartościowe nagrody, niezapomniane emocje, nowo zawarte przyjaźnie – to wszystko i jeszcze więcej czeka na Was podczas wyjątkowego święta Kół Gospodyń Wiejskich -
Festiwalu „Polska Od Kuchni”.  

Informacja dla przedsiębiorców

 • 15 lutego 2022 / 11:12

odnośnie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wójt Gminy Poronin informuje, że przedsiębiorca zamierzający na terenie Gminy Poronin prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy Poronin. Obowiązek ten wynika z art. 9b i 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wpis do rejestru działalności regulowanej oraz zmiana wpisu w tym rejestrze dokonywany jest na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.
W ww. rejestrze określa się m.in. rodzaje odbieranych odpadów komunalnych.