Gmina Poronin - strefa mieszkańca

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 • 4 lipca 2022 / 17:12

DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH I MIESZANYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY PORONIN OD DNIA 1 LIPCA 2022 ROKU

Wójt Gminy Poronin, działając na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297) zawiadamia, iż uchwałą Rady Gminy Poronin Nr XLIX/346/2022 z dnia 14 czerwca 2022 r.
(Dz. Urz. Woj. Małop. z 2022 r. poz. 4183) została uchwalona nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Nowoczesny e-Urząd w Gminie Poronin

 • 4 lipca 2022 / 0:7
Nowoczesny e-Urząd w Gminie Poronin już dostępny!
Załatwianie spraw w urzędzie możliwe jest teraz bez wychodzenia z domu!
Najważniejsze informacje, wydarzenia oraz alerty pogodowe dostarczy Państwu aplikacja na telefon ,,eGminaPoronin".
Zachęcamy również do skorzystania z wirtualnych map oraz wszystkich dostępnych usług e-Urzędu.

Aplikacja eGminaPoronin już dostępna

 • 1 lipca 2022 / 17:53

Bądź na bieżąco z informacjami w Gminie Poronin! Aktualności, wydarzenia, alerty o pogodzie oraz wiele innych.
Aplikacja jest dostępna do pobrania na platformach systemu Android oraz iOS.

Pożegnanie Zofii Chowaniec

 • 30 czerwca 2022 / 15:6

Zofia Chowaniec, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Poroninie po 40-latach pracy, odchodzi na emeryturę. Okazja do oficjalnych podziękowań była podczas dzisiejszej sesji Rady Gminy Poronin.

Wójt z wotum zaufania i absolutorium

 • 30 czerwca 2022 / 15:1

Radni jednogłośnie udzielili Anicie Żegleń, wójt Gminy Poronin, wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu w 2021 roku. 

Nagrody Wójta Gminy Poronin

 • 30 czerwca 2022 / 14:58

Ks. dr Sławomir Filipek i Jacek Kuć - nauczyciele ze Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Poroninie otrzymali na dzisiejszej sesji Rady Gminy Nagrody Wójta Gminy Poronin.

Stypendia i nagrody dla najlepszych sportowców z terenu Gminy Poronin

 • 30 czerwca 2022 / 14:53

Podczas dzisiejszej sesji Rady Gminy Poronin wójt Anita Żegleń, przewodniczący Adam Pawlikowski i wiceprzewodnicząca Anna Zasada wręczyli nagrody i stypendia sportowcom. 

L Zwyczajna Sesja Rady Gminy

 • 23 czerwca 2022 / 14:52

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) z w o ł u j ę:  L Zwyczajną Sesję Rady Gminy Poronin, z następującym porządkiem obrad:

Segregacja Odpadów w Gminie Poronin

 • 15 czerwca 2022 / 14:3

Urząd Gminy Poronin udostępnia harmonogram oraz informacje o prawidłowej segregacji na terenie Gminy Poronin na rok 2022. Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi zbiorki odpadów oraz umieszczenie pobranego harmonogramu w łatwo dostępnym miejscu.

CEEB - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

 • 15 czerwca 2022 / 9:51

Przypominamy o zbliżającym się terminie składania deklaracji dotyczącej ogrzewania budynków na terenie Gminy Poronin do 30 czerwca 2022 r.

Centralna Ewidencja Emisyjności budynków to system informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce. Za budowę bazy odpowiada Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.
Deklaracje przyjmowane są od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. Docelowo baza ma także uwzględniać informacje na temat udzielonej pomocy publicznej w zakresie termomodernizacji i wymiany kotłów.

Niezłożenie deklaracji grozi karą grzywny!

Sesja Rady Gminy na żywo

 • 14 czerwca 2022 / 11:4

Zapraszamy do oglądania transmisji z  XLIX Sesji Rady Gminy Poronin.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

 • 13 czerwca 2022 / 14:50

Akcja zbiórki będzie polegała na tzw. „wystawce” przy posesjach zlokalizowanych na terenie Gminy Poronin. Podczas akcji zbiórki odpadów wielkogabarytowych będą zbierane tylko te odpady, które zostały wytworzone przez mieszkańców nieruchomości położonych na terenie Gminy Poronin, objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi i wnoszących opłatę z tego tytułu na rzecz Gminy Poronin.

XLIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Poronin

 • 7 czerwca 2022 / 15:27

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) z w o ł u j ę: XLIX Zwyczajną Sesję Rady Gminy Poronin, z następującym porządkiem obrad:

Rywalizacja i zabawa w Zębie

 • 6 czerwca 2022 / 16:15

Szkoła w Zębie przygotowała wyjątkowy turniej.

Rodzinnie w Stasikówce

 • 6 czerwca 2022 / 11:9

Występ kabaretu, koncerty, atrakcje dla najmłodszych - podczas Dnia Rodzinnego w Stasikówce nie brakowało atrakcji.

Poronin ma swoją ściankę wspinaczkową

 • 6 czerwca 2022 / 9:56

Ścianka jest wysoka na 12 metrów. Dzień otwarty odbył się w niedzielę. - Mam nadzieję, że przyniesie wam wszystkim ogromnie dużo radości - mówiła Anita Żegleń, wójt Gminy Poronin. 

Dzień otwarty na ściance wspinaczkowej w Poroninie

 • 03 czerwca 2022

Gmina Poronin serdecznie zaprasza na ,,Dzień Otwarty na Ściance Wspinaczkowej w Poroninie'', który odbędzie się już w najbliższą niedzielę, tj. 05.06.2022 r. o godz. 18:00 na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Poroninie. 

Konkurs rzeźbiarski na projekt pomnika Franciszka Łukaszczyka

 • 2 czerwca 2022 / 17:28

Wójt Gminy Poronin ogłasza konkurs na konkurs rzebiarski na projekt pomnika  prof. Franciszka Łukaszczyka. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy konkursowej, w oparciu o którą zlecone zostanie wykonanie pomnika po uprzedniej akceptacji projektu przez Wójta Gminy Poronin. Konkurs jest jednoetapowym otwartym konkursem rzebiarskim, skierowanym do artystów plastyków i studentów uczelni artystycznych, którzy posiadaj dowiadczenie i umiejtnoci niezbdne do realizacji pomnika.