Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Wizyta w OSP Poronin

 • 5 stycznia 2023 / 14:41

W Ochotniczej Straży Pożarnej w Poroninie odbyło się spotkanie z nadbryg. Krzysztofem Hejdukiem, zastępcą Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Zaprezentowaliśmy jednostkę OSP Poronin oraz rozmawialiśmy na temat planów i działań na ten rok.

160. Rocznica Wybuchu Powstania Styczniowego

 • 5 stycznia 2023 / 10:28

Gmina Poronin serdecznie zaprasza na inaugurację Roku Wojciecha Doruli innych uczestników Powstania Styczniowego z Podhala, w 160. rocznicę Powstania Styczniowego.
22 grudnia Rada Powiatu Tatrzańskiego podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia 2023 roku w powiecie tatrzańskim „Rokiem Wojciecha Doruli oraz innych uczestników Powstania Styczniowego z Podhala”.

Aplikacja eGminaPoronin

 • 4 stycznia 2023 / 20:7

Bądź na bieżąco z informacjami w Gminie Poronin! Aktualności, wydarzenia, alerty o pogodzie oraz wiele innych.
Aplikacja jest dostępna do pobrania na platformach systemu Android oraz iOS.

Zajęcia sportowe - piłka nożna

 • 2 stycznia 2023 / 9:41

Z Nowym Rokiem kontynuujemy program ,,Rozwój Dzieci Uzdolnionych Sportowo” – piłka nożna. Zajęcia poprowadzi nowy trener Maciej Topór – pasjonat piłki nożnej, fanom znany z LKS Szaflary.
Treningi odbywać się będą w poniedziałki. O wszelkich zmianach poinformujemy Państwa z wyprzedzeniem.

Segreguj, odzyskuj, nie mieszaj

 • 2 stycznia 2023 / 11:32

Przypominamy o obowiązku segregacji odpadów komunalnych. Aby ułatwić Państwu to zadanie, publikujemy infografikę, która w przejrzysty sposób pozwala zapoznać się z obowiązującymi zasadami. Skuteczna segregacja odpadów komunalnych generuje korzyści ekologiczne i ekonomiczne. To cenne źródło surowców, które zostaną poddane recyklingowi. 

Terminy zbiórek odpadów budowlanych 2023

 • 30 grudnia 2022 / 10:34

Urząd Gminy Poronin przedstawia harmonogram zbiórek odpadów budowlanych na rok 2023 r. Prosimy o zapoznanie się z terminarzem. Pierwsza zbiórka odbędzie się dnia 26 stycznia 2023 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 roku.

 • 29 grudnia 2022 / 13:11

Działając na podstawie art.7 ust. l pkt. l9, art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 559 z póżn. zm.) oraz art. 11 ust 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022r. poz. 1327 póź. zm.). ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego Gminy Poronin w 2023 roku.

Transmisja na żywo z LVIII Sesji Rady Gminy Poronin

 • 29 grudnia 2022 / 11:32

Zachęcamy do oglądania transmisji z Sesji Rady Gminy Poronin.

Zmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2023 r.

 • 29 grudnia 2022 / 10:44

Szanowni mieszkańcy!

Wójt Gminy Poronin zawiadamia, że w dniu 13 grudnia 2022 r. Rada Gminy Poronin podjęła uchwałę:

 • Nr LVII/391/2022 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz sposobu obliczania opłaty oraz wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości zamieszkanych przez mieszkańców gminy
 • Nr LVII/392/2022 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, w których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
 • Nr LVII/393/2022 w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Zmiana terminu zbiórki odpadów komunalnych

 • 29 grudnia 2022 / 9:9

Uprzejmie informujemy, że w związku z dniem ustawowo wolnym od pracy 6 stycznia 2023 r. (tj. piątek), nastąpi zmiana terminu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców Suchego, Zębu, Bustryku i Nowego Bystrego. Zamiast 6 stycznia, zbiórka odpadów odbędzie się 7 stycznia (tj. sobota). W pozostałych sołectwach odbiór będzie się odbywał zgodnie z harmonogramem.

Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych 2023

 • 28 grudnia 2022 / 10:19

Poniżej zamieszczamy harmonogram zbiórki odpadów komunalnych na rok 2023. Prosimy o zapoznanie się z zasadami segregacji śmieci.

Wesołych Świąt

 • 23 grudnia 2022 / 12:18

Radosnego świętowania życzy Gmina Poronin.

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

 • 23 grudnia 2022 / 12:23

Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 19 grudnia 2022 r. została wydawana decyzja znak: WN-IV.7843.3.2022 o ustaleniu inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Poronin, Gliczarów Górny i Bukowina Tatrzańska – etap II gazyfikacji (część III) na działkach nr 2548 i 2580 obręb Poronin, Gmina Poronin, na wniosek inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.

LVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Poronin

 • 22 grudnia 2022 / 14:41

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) z w o ł u j ę: LIII Zwyczajną Sesję Rady Gminy Poronin, która odbędzie się w czwartek 29 grudnia 2022 r., o godz. 12.00 w sali obrad Urzędu Gminy Poronin, ul. J. Piłsudskiego 5.

Ostrzeżenia o zanieczyszczeniu powietrza

 • 22 grudnia 2022 / 8:51

Ostrzeżenie 1 stopnia dla powiatu tatrzańskiego obowiązuje w dniu 22.12.2022 od godz. 06.00 do 24.00

Konkursy LGD 2023

 • 21 grudnia 2022 / 13:25

W latach 2016-2022 mieszkańcy obszaru Podhalańskiej LGD, przedsiębiorcy, osoby prawne jak również nieposiadające osobowości prawnej mające siedzibę lub oddział na terenie jednej z gmin obszaru działania PLGD (Szaflary, Czarny Dunajec, Biały Dunajec, Kościelisko, Poronin) mogą ubiegać się o wsparcie w ramach ogłaszanych przez Podhalańską LGD naborów wniosków.

Ostrzeżenia o zanieczyszczeniu powietrza.

 • 21 grudnia 2022 / 13:3

Ostrzeżenie 1 stopnia dla powiatu tatrzańskiego
Obowiązuje w dniu 21.12.2022 od godz. 06.00 do 24.00

Ostrzeżenia o zanieczyszczeniu powietrza

 • 20 grudnia 2022 / 9:7

Ostrzeżenie 1 stopnia dla powiatu tatrzańskiego.
Obowiązuje w dniu 20.12.2022 od godz. 06.00 do 24.00.

Wystawa w OSP Ząb

 • 16 grudnia 2022 / 13:35
W dniu 14 grudnia 2022 w Ochotniczej Straży Pożarnej w Zębie odbyło się oficjalne otwarcie wystawy prezentującą rolę Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach zrealizowanego mikroprojektu pn.: „Tradycje strażaków w ochronie dziedzictwa przyrodniczego i kształtowaniu dziedzictwa kulturowego obszaru pogranicza w Gminie Poronin i Obec Kokava". Wykorzystane do galerii zostały zabytkowe eksponaty i stare fotografie będące w posiadaniu strażaków.
Występ Zespołu Regionalnego Zbójnicek z Zębu przybliżył również historię druhów powoływanych do jednostki OSP w Zębie.

ZASADY SPRZEDAŻY WĘGLA KAMIENNEGO W RAMACH ZAKUPU PREFERENCYJNEGO

 • 15 grudnia 2022 / 14:9

Zachęcamy do zapoznania się z zasadami preferencyjnej sprzedaży węgla w Gminie Poronin. Przypominamy, że pracownicy Urzędu Gminy Poronin kontaktują się bezpośrednio z każdą osobą, która złożyła wniosek o zakup węgla. Płatności można dokonać w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek nr: 03 8821 0009 0000 0000 1339 0069. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko wnioskodawcy oraz adres gospodarstwa domowego. Potwierdzeniem dokonania płatności będzie wystawiona faktura przez Gminę Poronin.

Zarządzeniem nr 103/2022 z dnia 23 listopada 2022 r. Wójt Gminy Poronin Anita Żegleń ustaliła cenę węgla kamiennego w ramach zakupu preferencyjnego w wysokości 1 750 zł za tonę.