Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Informacja o gospodarowaniu

  • 7 grudnia 2021 / 14:45

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Poronin oraz miejscach przetwarzania zebranych odpadów

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Poronin realizuje firma:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp z o.o. 
os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa 
tel. 18 262 50 95 wew. 83

Poniżej przedstawiam wykaz instalacji do których przekazywane są odpady komunalne z terenu Gminy Poronin.