Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Informacja o gospodarowaniu

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Poronin oraz miejscach przetwarzania zebranych odpadów

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Poronin realizuje firma:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp z o.o. 
os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa 
tel. 18 262 50 95 wew. 83

Poniżej przedstawiam wykaz instalacji do których przekazywane są odpady komunalne z terenu Gminy Poronin.

Rodzaj odpadów

Nazwa  adres podmiotu zarządzającego instalacją

Adres instalacji

odpady zmieszane (niesegregowane) PUK EMPOL Sp z o.o. os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa os. Rzeka 419, 34-451 Tylmanowa
odpady komunalne gromadzone 
w sposób selektywny
PUK EMPOL Sp z o.o. os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa os. Rzeka 419, 34-451 Tylmanowa , 38-300 Gorlice
przeterminowane leki i chemikalia Zakłady Sanitarne ECO-ABC Sp. z o.o. 31-983 Kraków, ul. Dymarek 7 , 31-983 Kraków, ul. Dymarek 7
odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych ZUOP Pacanowski Zygmunt ul. Mrozowa 9a | 31-752 Kraków ul. Mrozowa 9A, 31-752 Kraków
odpady wielkogabarytowe PUK EMPOL Sp z o.o. os. Rzeka 133, 34-451Tylmanowa os. Rzeka 419, 34-451 Tylmanowa , 38-300 Gorlice
zużyty sprzętu elektryczny 
i elektroniczny
PUK EMPOL Sp z o.o. os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa Biosystem S.A. - Zakład Przetwarzania ZSEiE, Ul. Fabryczna 5, 32-540 Bolęcin os. Rzeka 419, 34-451 Tylmanowa Ul. Fabryczna 5, 32-540 Bolęcin
zużyte opony PUK EMPOL Sp z o.o. os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa Gran-Tech Sp. z o.o. Sp.k. Wylewa 244, 37-530 Sieniawa Cementownia „Warta” S.A Trębaczew os. Rzeka 419, 34-451 Tylmanowa Wylewa 244, 37-530 Sieniawa Przemysłowa 17, 98-355 Trębaczew
odpady pochodzące z robót budowlanych i remontowych PUK EMPOL Sp z o.o. os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa PUK EMPOL Sp z o.o. os Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa os. Rzeka 419, 34-451 Tylmanowa Mianocice b.n, 32-210 Książ Wielki, 37-552
popioły gromadzone w sposób selektywny PUK EMPOL Sp z o.o. os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa os. Rzeka 419, 34-451 Tylmanowa
zużyte akumulatory i baterie Biosystem S.A. - Zakład Przetwarzania ZSEiE, Ul. Fabryczna 5, 32-540 Bolęcin Ul. Fabryczna 5, 32-540 Bolęcin
odpady medyczne powstałe w gosp. domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi Zakłady Sanitarne ECO-ABC Sp. z o.o. 31-983 Kraków, ul. Dymarek 7 31-983 Kraków, ul. Dymarek 7
odpady pochodzące z miejsc objętych kwarantanną PUK EMPOL Sp z o.o. os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa os. Rzeka 419, 34-451 Tylmanowa
odpady odzieży i tekstyliów PUK EMPOL Sp z o.o. os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa , ZZO Gorlice os. Rzeka 419, 34-451 Tylmanowa, ul. Przemysłowa 7, 38-300 Gorlice
bioodpady FCC Podhale Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 115 34-400 Nowy Targ FCC Podhale Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 115 34-400 Nowy Targ