Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Odnowa obiektów historyczno-przyrodniczych Liptova i Gminy Poronin w celu ich ochrony i promocji

  • 30 listopada 2021 / 13:4

Gmina Poronin wraz z Obec Liptovska Kokava zrealizowała mikroprojekt pn. „Odnowa obiektów historyczno-przyrodniczych Liptova i Gminy Poronin w celu ich ochrony i promocji”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa za pośrednictwem Euroregionu Tatry w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.

Pumptrack - nowa infrastruktura na szlaku pieszo - rowerowym Poronin - Liptovska Kokawa

  • 30 listopada 2021 / 13:4

Gmina Poronin i Obec Liptovska Kokava realizuje mikroprojekt indywidualny pt. „Pumptrack – nowa infrastruktura na szlaku pieszo – rowerowym Poronin – Liptovska Kokawa”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa za pośrednictwem Euroregionu Tatry w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.

Umowa została zawarta pomiędzy Gminą Poronin – partnerem wiodącym mikroprojektu oraz Związkiem Euroregion „Tatry“, który przekazuje dofinansowanie z EFRR i budżetu państwa.