Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Założenie działalności gospodarczej

  • 6 lutego 2023 / 14:33

Urząd Gminy Poronin zamieszcza podstawowe informacje dotyczące założenia działalności gospodarczej.

Pełnomocnictwa

  • 6 lutego 2023 / 16:25

CEIDG-PN należy złożyć jako załącznik do formularza CEIDG-1.

Wykonywana działalność gospodarcza

  • 6 lutego 2023 / 15:58

CEIDG-RD należy złożyć jako załącznik do formularza CEIDG-1.

Wniosek do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

  • 6 lutego 2023 / 15:30

Wniosek dotyczy osoby fizycznej podlegającej rejestracji w CEIDG. Składając wniosek jednocześnie zgłaszasz się do GUS, urzędu skarbowego oraz jako płatnik składek w ZUS/KRUS (informacje z CEIDG zostaną przekazane tym instytucjom). Przed wypełnieniem zapoznaj się z instrukcją na stronie Biznes.gov.pl/ceidg

Korekta wniosku do CEIDG

  • 6 lutego 2023 / 15:27

Formularz służy do dokonywania korekt w formularzach: CEIDG-1, CEIDG-MW, CEIDG-PN, CEIDG-RB, CEIDG-RD, CEIDG-SC, CEIDG-ZS.

Udział w spółkach cywilnych

  • 6 lutego 2023 / 15:24

CEIDG-SC należy złożyć jako załącznik do formularza CEIDG-1.

Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej

  • 6 lutego 2023 / 15:16

CEIDG-MW należy złożyć jako załącznik do formularza CEIDG-1.

Informacja o rachunkach bankowych

  • 6 lutego 2023 / 15:11

CEIDG-RB należy złożyć jako załącznik do formularza CEIDG-1. Pola oznaczone * są wymagane. Można wskazać rachunki posiadane w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej oraz podać wszystkie rachunki bankowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zarządca sukcesyjny

  • 6 lutego 2023 / 15:4

CEIDG-ZS należy złożyć jako załącznik do formularza CEIDG-1.