Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Oklejanie worków nalepkami

  • 28 marca 2022 / 8:56

Wójt gminy Poronin przypomina, że każdy worek z odpadami należy okleić odpowiednim kodem kreskowym w odpowiedniej kolorystyce (kolor zielony — mieszkańcy, kolor różowy — działalność), ponieważ są to kody jednorazowego sczytania. Ta sama zasada dotyczy również pojemników, z tym wyjątkiem, że jest to duża nalepka wielokrotnego sczytania z przypisywanoą odpowiednią pojemnością pojemnika. 

Informacja dla przedsiębiorców odnośnie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

  • 28 marca 2022 / 8:52

Wójt Gminy Poronin informuje, że przedsiębiorca zamierzający na terenie Gminy Poronin prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy Poronin. Obowiązek ten wynika z art. 9b i 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wpis do rejestru działalności regulowanej oraz zmiana wpisu w tym rejestrze dokonywany jest na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.
W ww. rejestrze określa się m.in. rodzaje odbieranych odpadów komunalnych.

Informacja Wójta Gminy Poronin

  • 28 marca 2022 / 9:3

INFORMACJA Wójta Gminy Poronin z dnia 06.12.2021 r.