Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Gminny Ośrodek Kultury

Wiejski Dom Kultury w Poroninie został powołany uchwałą Rady Miasta Zakopanego i Gminy Tatrzańskiej w dniu 2 lutego 1991r. Pierwszym kierownikiem WDK została Zofia Tragarz, która pełniła tę funkcję do 1995r. Wówczas w WDK pracowali znakomici instruktorzy i artyści: Władysław Trebunia-Tutka, Tadeusz Szostak-Berda, Piotr Majerczyk, Anna Chowaniec-Rybka oraz Stanisław Stoch. Prowadzili oni zajęcia dla dzieci i młodzieży: gry na instrumentach ludowych, śpiewu, malarstwa i grafiki. W ramach WDK powstała świetlica, której opiekunami były: Anna Chowaniec-Rybka i Elżbieta Stoch, czuwały nad bezpieczeństwem i codziennym rytmem zajęć.

Kontakt:
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Józefa Piłsudskiego 2
34 - 520 Poronin
tel./fax. 18 20-740-74, 722 277 207
Dyrektor Anna Malacina-Karpiel
e-mail: dyrektorgok@poronin.pl
e-mail: gok@poronin.pl
Oferty prosimy przesyłać na e-mail: ofertygok@poronin.pl
Oferty przesyłane na inne e-mail nie będą rozpatrywane.

Po utworzeniu Gminy Poronin, w dniu 28 czerwca 1995r Rada Gminy podjęła uchwałę o zmianie nazwy WDK na Gminny Ośrodek Kultury. W swojej strukturze organizacyjnej GOK podlegał pod Administrację Placówek Oświatowych i Kulturalnych , której dyrektorem był Jan Palider. Dyrektorem GOK został Marek Nodzyński. Dotychczasowa oferta kulturalna GOK została wzbogacona konkurencjami sprawnościowo-sportowymi.


W Lipcu 2000r nowym dyrektorem GOK została Dorota Majerczyk, sprawowała te funkcję do grudnia 2004r. Od 2004 do 2018r. był pan Andrzej Buńda, a obecnie dyrektorem jest pani Anna Malacina-Karpiel.


Gminny Ośrodek Kultury w Poroninie jest instytucją prowadzącą działalność statutową mającą na celu upowszechnianie
i rozwój kultury na terenie Gminy Poronin. GOK jest administratorem dwóch budynków w których znajduje się: Filia Państwowej Szkoły Muzycznej, Gminne Przedszkole, klasa „0” oraz świetlica. W Wańkówce mieści się Gminna Biblioteka Publiczna, biuro GOK, Gminne Centrum Informacji i Promocji, siedziba Związku Podhalan oraz siedziba zespołu „Regle”.
Na świetlicy odbywają się stałe zajęcia dla młodzieży: nauka gry na skrzypcach prowadzona przez Tadeusza Szostaka-Berdę, aerobik prowadzony przez Grażynę Kostecką, próby dla dzieci tańca i śpiewu góralskiego w zespole „Małe Regle”. Poza tym młodzież przychodzi grać w ping-ponga, gry planszowe, szachy, poczytać czasopisma pod okiem opiekuna. Istnieje również możliwość korzystania ze świetlicy dla szkół, instytucji i osób prywatnych.


Przy GOK działa również Młodzieżowa Orkiestra Dęta pod kierownictwem Antoniego Malca. Bierze udział w uroczystościach kościelnych (Pasterka, Rezurekcja, Boże Ciało, Odpust), Świętach Narodowych, uroczystościach gminnych a także w Przeglądach Orkiestr Dętych na terenie powiatu tatrzańskiego i nowotarskiego.


Działa także Poroniańskie Koło Twórców Ludowych z Panią Prezes Stanisławą Łukaszczyk, organizując kiermasze i wystawy podczas imprez plenerowych „Poroniańskie Lato” i „Święto Misia”.


Gminny Ośrodek Kultury samodzielnie organizuje konkursy plastyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych tj.: „Wielkanocna pisanka”, „Tradycje i zwyczaje na Podhalu”, „Dziecięcy plakat Poroniańskiego Lata”, „Miejsca zwykłe i niezwykłe w Gminie Poronin”, „Szopka Bożonarodzeniowa” a także we współpracy z Związkiem Podhalan konkurs recytatorsko-gawędziarski im. Anieli Gut-Stapińskiej oraz Gminne Eliminacje do Przeglądu Młodych Recytatorów i Gawędziarzy im. Andrzeja Skupnia-Florka.


W okresie wakacyjnym GOK jest współorganizatorem dwóch imprez plenerowo-kulturalnych: „Poroniańskie Lato” i „Dzień Misia, Miodu i Bartników”. Dla gości przebywających na wypoczynku na terenie Gminy Poronin GOK organizuje wystawy: malarstwa na szkle, fotograficzne, malarstwa dziecięcego i twórczości ludowej.
W listopadzie odbywają się dwa konkursy przewidziane dla mieszkańców Gminy: Konkurs Potraw Regionalnych dla gospodyń i karczm oraz Przegląd Zespołów Regionalnych dla zespołów działających na terenie Gminy.
Prężnie działający GOK jest możliwy dzięki współpracy wielu ludzi, którzy w rozwój kultury na naszym terenie wkładają wiele wysiłku i swojej pracy.