Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Gminny Ośrodek Kultury w Poroninie

Kontakt:

Dyrektor Anna Malacina-Karpiel

ul. Józefa Piłsudskiego 2
34 - 520 Poronin
tel./fax. 18 20-740-74, 722 277 207
e-mail: gok@poronin.pl
Oferty prosimy przesyłać na e-mail: ofertygok@poronin.pl
Oferty przesyłane na inne e-mail nie będą rozpatrywane.

W budynku GOK-u znajduje się również Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Kasprowicza w Poroninie.