Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Urząd Gminy Poronin

ul. Józefa Piłsudskiego 5
34-520 Poronin
tel. 18 20 741 12
fax 18 20 741 92
email gmina@poronin.pl
NIP 736-12-65-309
Podhalański Bank Spółdzielczy w Zakopanem
59 8821 0009 0000 0000 1339 0031

Dane do fakturowania:
Gmina Poronin
ul. Józefa Piłsudskiego 5
34-520 Poronin
NIP 7361705814

WÓJT 18 202 10 11 wojt@poronin.pl
ZASTĘPCA WÓJTA 18 202 10 20  
SEKRETARIAT 18 207 41 12 gmina@poronin.pl
SEKRETARZ 18 207 42 64 sekretarz@poronin.pl
SKARBNIK 18 202 10 15 skarbnik@poronin.pl
KASA 18 202 10 28  
KADRY 18 202 10 10 kadry@poronin.pl
ST. DS. GOSPODARCZYCH 18 202 10 30  
URZĄD STANU CYWILNEGO, ZAMÓWIENIA  PUBLICZNE 18 202 10 17 usc@poronin.pl
EWIDENCJA LUDNOŚCI,
DOWODY OSOBISTE
18 202 10 19 soia@poronin.pl
EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, INNYCH
OBIEKTÓW HOTELARSKICH
18 202 10 14 handel@poronin.pl
REFERAT FINANSOWY

18 202 10 13
18 202 10 25
podatki@poronin.pl
transport@poronin.pl
oplatamiejscowa@poronin.pl
OCHRONA ŚRODOWISKA, ROLNICTWO, LEŚNICTWO,
GOSPODARKA ODPADAMI
18 202 10 24 srodowisko@poronin.pl
ARCHITEKTURA, DROGOWNICTWO,
GOSPODARKA KOMUNALNA
18 202 10 22
18 202 10 23
drogownictwo@poronin.pl
architektura@poronin.pl
GEODEZJA 18 202 10 21 geodezja@poronin.pl
KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA 18 202 10 16  
RADCA PRAWNY (środy, piątki) 18 202 10 18  
INFORMATYK 18 202 10 10 informatyk@poronin.pl
OC. I WOJSKOWOŚĆ   wioc@poronin.pl
BIURO RADY 18 202 10 27 rada@poronin.pl

FUNDUSZE UNIJNE 18 202 10 12 fundusze@poronin.pl
REFERAT PROMOCJI, SPORTU I TURYSTYKI 18 207 42 98 promocja@poronin.pl
STRAŻ GMINNA  18 20 210 29 strazgminna@poronin.pl