Gmina Poronin - strefa mieszkańca

PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY PORONIN WRAZ ZE SZCZEGÓŁOWĄ INWENTARYZACJĄ

  • 2 marca 2022 / 12:47

Opracowanie „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Poronin wraz ze szczegółową inwentaryzacją wykonano na podstawie umowy nr rej. 10(C-2)14 zawartej pomiędzy Gminą Poronin z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 5, 34-520 Poronin, a Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, ul. Wybickiego 7, Kraków, w dniu 11.02.2014 roku.

Usuwanie azbestu z terenu Gminy Poronin

  • 16 lutego 2022 / 10:35

Dnia 18 maja 2020 r. Gmina Poronin podpisała umowę o dofinansowanie projektu: „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Poronin” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014– 2020, Oś Priorytetowa 5., Ochrona środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami - spr z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.