Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Szkoła Podstawowa w Stasikówce

Szkoła Podstawowa  im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Stasikówce
Stasikówka 65, 34-520 Poronin
telefon: 18 20 74 190
email: spstasikowka@op.pl
strona szkoły: www.spstasikowka.pl

Dyrektor szkoły: mgr Bogumiła Tyrała
Zastępca społeczny dyrektora: mgr Magdalena Łukaszczyk

Szkoła Podstawowa w Stasikówce została założona w 1933 r. jako jednoklasowa publiczna szkoła powszechna. W roku szkolnym 1933/1934 uczęszczało do szkoły 51 dzieci.

Do 2000 roku szkoła funkcjonowała jako ośmioklasowa, a następnie jako sześcioklasowa szkoła podstawowa z oddziałem przedszkolnym.

W latach 1995 – 2006 budynek szkoły został zmodernizowany i rozbudowany - powstała sala gimnastyczna, sala komputerowa oraz biblioteka. W tych latach dyrektorem szkoły była pani Janina Łukaszczyk.

Szkoła to nie tylko budynek, to przede wszystkim społeczność ją tworząca. W Szkole Podstawowej w Stasikówce uczą nauczyciele z pasją. Mała społeczność uczniowska sprawia, że każdy uczeń w szkole jest dostrzegany, doceniany i wspierany.

Wizją szkoły jest pragnienie, aby szkoła była postrzegana w środowisku lokalnym jako instytucja dobra, przyjazna i życzliwa uczniom, zapewniająca im wszechstronny rozwój.

Od 2000 r. szkoła organizuje gminny rajd terenowy “Ślebodne Posiady z Przyrodom”. Pomysłodawcą rajdu i organizatorem do 2020 roku był nauczyciel przyrody i geografii, przewodnik tatrzański - mgr Stanisław Chyc-Myrmuła. Celem rajdu jest wzbudzanie harcerskiego ducha przygody wśród młodzieży oraz ukazywanie piękna przyrody.
Od 2007 r. szkoła prowadzi stronę internetową, zawierającą m.in. aktualności, opis tradycji i uroczystości szkolnych, informacje o osiągnięciach uczniów oraz galerię zdjęć.

Jedną z tradycji szkoły jest udział w akcji charytatywnej WOŚP. Szkoła uczestniczy w akcji od 2008 r. Inicjatorką akcji na terenie szkoły i miejscowości była mgr Anna Martynowicz, która przez wiele lat organizowała działania w ramach WOŚP.

Kolejną tradycją Szkoły Podstawowej w Stasikówce jest Dzień Regionalny. To wyjątkowe święto powstało w 2013 roku z inicjatywy pani mgr Krystyny Gawron-Mardos. Każdy Dzień Regionalny ma swój motyw przewodni, co roku sławiąc inny aspekt kultury i tradycji Podhala. Pieczę nad uroczystością mają mgr Joanna Topór i mgr Magdalena Łukaszczyk wspierane przez społeczność szkolną. Każdego roku uczniowie szkół gminy Poronin biorą udział w konkursie recytatorskim i plastycznym.

Uchwałą Rady Gminy Poronin z dnia 29 czerwca 2016 r. szkoła otrzymała imię Księdza Jerzego Popiełuszki. Od tej chwili, co roku, obchodzony jest uroczysty Dzień Patrona Szkoły oraz organizowany dla uczniów gminy Poronin konkurs pod hasłem „Zło dobrem zwyciężaj”. Stroną organizacyjną Dnia Patrona zajmuje się mgr Anna Budz we współpracy z nauczycielami.

Uczniowie szkoły osiągają wiele sukcesów w konkursach: plastycznych, sportowych oraz przedmiotowych. Słynną absolwentką Szkoły Podstawowej w Stasikówce jest narciarka alpejska - Sabina Majerczyk, która zdobywała nagrody w zawodach krajowych i międzynarodowych.