Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Szkoła Podstawowa w Murzasichlu

Kontakt:

Szkoła Podstawowa  im. Ratowników Tatrzańskich w Murzasichlu
ul. Sądelska 31, 34-531 Murzasichle
Dodatkowa siedziba Małe Ciche 22, 34-531 Murzasichle
telefon: +48 18 20 163 91, +48 18 20 163 91
e-mail: zskolmurzasichle@op.pl
strona szkoły: http://www.szkolamurzasichle.pl/

Dyrektor szkoły: Monika Tomaszewska
Zastępcy dyrektora szkoły: Beata Budz, Tadeusz Kliszcz

Według pierwszej szkolnej kroniki Szkoła Podstawowa w Murzasichlu powstała w 1908 r., ale inne dane wskazują, że funkcjonowała już od 1 stycznia 1905 r. jako szkoła jednoklasowa. W zapiskach z kroniki z roku 1960 jest odnotowane, iż szkoła mieściła się w wynajętym drewnianym budynku należącym do Stanisława Budza. Jedna izba lekcyjna znajdowała się w starym skrzydle szkoły. Od wiosny 1960 roku rozpoczęto budowę nowej szkoły. Robotnikami byli miejscowi górale. Jesienią 1960 r. wykończono parter i zadaszono budynek. 6 grudnia 1960 roku rozpoczęto naukę w nowym budynku szkoły, który miał 3 sale na poddaszu i jedną na pierwszym piętrze. Wiosną 1961 roku wykończono pokoje na poddaszu szkoły i zainstalowano elektryczne oświetlenie. W 1963 roku ogrodzono budynek płotem siatkowym na żelaznych słupach.

18 czerwca 2004 roku szkoła otrzymała imię Ratowników Tatrzańskich. Ze względu na nieodpowiadającą potrzebom społeczności szkolnej i lokalnej infrastrukturę w szkole systematycznie prowadzono remonty i inwestycje, mające na celu poprawę warunków nauczania. 5 września 2018 roku oddano do użytku nowoczesną salę gimnastyczną. Gmina Poronin mogła wykonać tę inwestycję dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Turystyki. W lipcu 2021 roku Gmina Poronin rozpoczęła inwestycję polegającą na budowie nowego budynku szkoły w miejscu obecnej siedziby, która została zburzona. W efekcie Murzasichle zyska nowoczesny kompleks szkolny – z salą sportową, gminnym przedszkolem dla 100 dzieci i świetlicą – mogący pomieścić 380 uczniów. Na czas budowy szkoły dzieci z Murzasichla uczą się w Małem Cichem.