Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Informacja dla przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej

 • 4 października 2022 / 12:33

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.), zgodnie z art. 6c ust. 3d, 

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania

 • 29 września 2022 / 8:47

o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,na których nie zamieszkują mieszkańcy.

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 • 5 lipca 2022 / 9:22

DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH I MIESZANYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY PORONIN OD DNIA 1 LIPCA 2022 ROKU

Wójt Gminy Poronin, działając na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297) zawiadamia, iż uchwałą Rady Gminy Poronin Nr XLIX/346/2022 z dnia 14 czerwca 2022 r.
(Dz. Urz. Woj. Małop. z 2022 r. poz. 4183) została uchwalona nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Segregacja Odpadów w Gminie Poronin

 • 15 czerwca 2022 / 14:3

Urząd Gminy Poronin udostępnia harmonogram oraz informacje o prawidłowej segregacji na terenie Gminy Poronin na rok 2022. Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi zbiorki odpadów oraz umieszczenie pobranego harmonogramu w łatwo dostępnym miejscu.

Zarządzenie nr 27/2022

 • 9 maja 2022 / 17:44

Wójta Gminy Poronin z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie: organizacji akcji zbiórki odpadów wielkogabarytowych w 2022 r.

Zarządzenie nr 15/2022

 • 9 maja 2022 / 17:42

Wójta Gminy Poronin z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie: organizacji akcji zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z terenu Gminy Poronin.

Zbiórka folii rolniczej po sianokiszonce 
od rolników z terenu Gminy Poronin

 • 9 maja 2022 / 17:40

Wójt Gminy Poronin informuje, że w dniu 18.05.2022 r. będzie prowadzona bezpłatna zbiórka folii rolniczej po sianokiszonce na terenie Gminy Poronin.

Zarządzenie nr 7/2022

 • 9 maja 2022 / 17:35

z dnia 9 lutego 2022 r. Wójta Gminy Poronin w sprawie ustalenia procedury i planu kontroli podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Poronin.

Informacja

 • 17 lutego 2022 / 8:50

Wójt Gminy Poronin przypomina, że każdy worek z odpadami należy okleić odpowiednim kodem kreskowym w odpowiedniej kolorystyce (kolor zielony – mieszkańcy, kolor różowy – działalność), ponieważ są to kody jednokrotnego sczytania. Ta sama zasada dotyczy również pojemników, z tym wyjątkiem, że jest to duża nalepka wielokrotnego sczytania z przypisaną odpowiednią pojemnością pojemnika.

Zmiana kolorów nalepek z kodami kreskowymi na worki i pojemniki

 • 7 grudnia 2021 / 11:24

Wójt Gminy Poronin uprzejmie informuje, że od 12 kwietnia 2021 r. nastąpiła zmiana kolorów nalepek z kodami kreskowymi na worki i pojemniki do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz zmiana zasad oklejania nimi worków i pojemników.

Zostają wprowadzone dwa kolory nalepek z kodami kreskowymi:

 • dla nieruchomości zamieszkałych (przez mieszkańców) w kolorze zielonym,
 • dla nieruchomości niezamieszkałych (prowadzących działalność) w kolorze różowym.

Informacja dotycząca prawidłowego oklejenia worków i pojemników

 • 7 grudnia 2021 / 11:24

Wójt Gminy Poronin przypomina, że zostały wprowadzone nowe nalepki z kodami kreskowymi przeznaczone do oklejania worków na odpady komunalne. Zmiana ta usprawni
i ułatwi oddawanie odpadów przez mieszkańców.