Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

 • 17 maja 2024 / 10:7

Akcja zbiórki będzie polegała na tzw. „wystawce” przy posesjach zlokalizowanych na terenie Gminy Poronin. Podczas akcji zbiórki odpadów wielkogabarytowych będą zbierane tylko te odpady, które zostały wytworzone przez mieszkańców nieruchomości położonych na terenie Gminy Poronin, objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi i wnoszących opłatę z tego tytułu na rzecz Gminy Poronin.

"Kompostujmy - bioodpadów nie marnujmy"

 • 14 marca 2024 / 11:44

Korzyści z kompostowania.

Ankieta dotycząca zagospodarowania bioodpadów w przydomowych kompostownikach

 • 25 stycznia 2024 / 11:46

Zwracamy się do Mieszkańców Gminy Poronin kompostujących bioodpady w przydomowych kompostownikach o wypełnienie załączonej poniżej ankiety.

Informacja o wyrobach zawierających azbest

 • 4 stycznia 2024 / 9:58

Wójt Gminy Poronin przypomina, że zgodnie z zapisami art. 10 ust 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań
w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest, każdy mieszkaniec Gminy, na którego nieruchomości znajdują się wyroby zawierające azbest przedkłada corocznie, w terminie do 31 stycznia, Wójtowi Gminy Poronin informację o wyrobach zawierających azbest znajdujących się na jego posesji.

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na rok 2024

 • 4 stycznia 2024 / 8:53

Informacja dla mieszkańców Gminy Poronin w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poronin.

Informacja Wójta Gminy Poronin

 • 18 grudnia 2023 / 10:29

Wójt Gminy Poronin informuje o terminie obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszku.ią mieszkańcy.

Elektrośmieci - zbiórka

 • 5 września 2023 / 14:19

Przed nami kolejna zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego w Gminie Poronin.

18 września 2023 r. na ul. Szlak Papieski 147, Ząb w godz. 8:00 - 14:00
19 września 2023 r. na ul. Kośne Hamry obok nr 1E, Poronin, plac ,,ŚLEDŹ" w godz 8:00 - 14:00

Celem akcji jest wyeliminowanie wywozu śmieci do lasu oraz poprawa środowiska naturalnego. Zbiórka skierowana jest do mieszkańców oraz do osób prowadzących działalność gospodarczą - pensjonaty.

Zmiana terminu zbiórki odpadów komunalnych

 • 31 maja 2023 / 12:42

Uprzejmie informujemy, że w związku z dniem ustawowo wolnym od pracy 8 czerwca 2023 r. (tj. czwartek), nastąpi zmiana terminu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców Małego Cichego, Lichajówek, Błocisk i Stasikówki. Zamiast 8 czerwca, zbiórka odpadów odbędzie się 1 czerwca (tj. czwartek). W pozostałych sołectwach odbiór będzie się odbywał zgodnie z harmonogramem.

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stasikówce

 • 16 maja 2023 / 15:54

Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy eZamawiający udostępnionej na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem: https://poronin.ezamawiajacy.pl/. Szczegółowy regulamin korzystania z Platformy eZamawiający dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin_ezamawiajacy.

 Nr ogłoszenia: 2023/BZP 00217104

Poronin, 2023-05-16

Znakowanie worków

 • 4 maja 2023 / 13:35

Urząd Gminy Poronin informuje, że w przypadku braku oznakowania lub nieprawidłowego oznakowania worków i pojemników na odpady nowymi etykietami z kodem kreskowym oraz nieprawidłowego umieszczenia odpadów workach (np. odpady zmieszane w worku na odpady segregowane) pozostaną nieodebrane!!!
Prosimy oklejać każdy worek z odpadami w prawidłowy sposób. 

Zbiórka folii rolniczej po sianokiszonce

 • 18 kwietnia 2023 / 10:1

Wójt Gminy Poronin informuje, że w dniu 15.05.2023 r. będzie prowadzona bezpłatna zbiórka folii rolniczej i sznurka po sianokiszonce na terenie Gminy Poronin.

Zmiana terminu zbiórki odpadów komunalnych

 • 28 marca 2023 / 8:10

Uprzejmie informujemy, że w związku z dniem ustawowo wolnym od pracy 10 kwietnia 2023 r. (tj. poniedziałek), nastąpi zmiana terminu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców Murzasichla i ul. Majerczykówka. Zamiast 10 kwietnia, zbiórka odpadów odbędzie się 3 kwietnia (tj. poniedziałek). W pozostałych sołectwach odbiór będzie się odbywał zgodnie z harmonogramem.

Zmiana koloru nalepek na odpady komunalne

 • 9 marca 2023 / 7:36

Wójt Gminy Poronin uprzejmie informuje, że nastąpiła zmiana tonacji kolorów nalepek z kodami kreskowymi na worki i pojemniki na odpady komunalne ze względu na konieczność dostosowania ich do czytników.

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Poronin oraz miejscach przetwarzania zebranych odpadów

 • 17 stycznia 2023 / 11:35

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. odbiór odpadów komunalnych  na terenie Gminy Poronin realizuje firma: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp z o.o., os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa, tel. 18 262 50 95 wew. 83.

Segreguj, odzyskuj, nie mieszaj

 • 2 stycznia 2023 / 11:32

Przypominamy o obowiązku segregacji odpadów komunalnych. Aby ułatwić Państwu to zadanie, publikujemy infografikę, która w przejrzysty sposób pozwala zapoznać się z obowiązującymi zasadami. Skuteczna segregacja odpadów komunalnych generuje korzyści ekologiczne i ekonomiczne. To cenne źródło surowców, które zostaną poddane recyklingowi. 

Zmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2023 r.

 • 29 grudnia 2022 / 10:44

Szanowni mieszkańcy!

Wójt Gminy Poronin zawiadamia, że w dniu 13 grudnia 2022 r. Rada Gminy Poronin podjęła uchwałę:

 • Nr LVII/391/2022 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz sposobu obliczania opłaty oraz wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości zamieszkanych przez mieszkańców gminy
 • Nr LVII/392/2022 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, w których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
 • Nr LVII/393/2022 w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Zmiana terminu zbiórki odpadów komunalnych

 • 29 grudnia 2022 / 9:9

Uprzejmie informujemy, że w związku z dniem ustawowo wolnym od pracy 6 stycznia 2023 r. (tj. piątek), nastąpi zmiana terminu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców Suchego, Zębu, Bustryku i Nowego Bystrego. Zamiast 6 stycznia, zbiórka odpadów odbędzie się 7 stycznia (tj. sobota). W pozostałych sołectwach odbiór będzie się odbywał zgodnie z harmonogramem.

Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych 2023

 • 28 grudnia 2022 / 10:19

Poniżej zamieszczamy harmonogram zbiórki odpadów komunalnych na rok 2023. Prosimy o zapoznanie się z zasadami segregacji śmieci.

Informacja Wójta Gminy Poronin

 • 20 grudnia 2022 / 10:7

Informacja o terminie obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.

Informacja dla przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej

 • 4 października 2022 / 12:33

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.), zgodnie z art. 6c ust. 3d,