Gmina Poronin - strefa mieszkańca

"Kompostujmy - bioodpadów nie marnujmy"

 • 14 marca 2024 / 11:44

Korzyści z kompostowania.

Ankieta dotycząca zagospodarowania bioodpadów w przydomowych kompostownikach

 • 25 stycznia 2024 / 11:46

Zwracamy się do Mieszkańców Gminy Poronin kompostujących bioodpady w przydomowych kompostownikach o wypełnienie załączonej poniżej ankiety.

Informacja o wyrobach zawierających azbest

 • 4 stycznia 2024 / 9:58

Wójt Gminy Poronin przypomina, że zgodnie z zapisami art. 10 ust 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań
w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest, każdy mieszkaniec Gminy, na którego nieruchomości znajdują się wyroby zawierające azbest przedkłada corocznie, w terminie do 31 stycznia, Wójtowi Gminy Poronin informację o wyrobach zawierających azbest znajdujących się na jego posesji.

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na rok 2024

 • 4 stycznia 2024 / 8:53

Informacja dla mieszkańców Gminy Poronin w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poronin.

Informacja Wójta Gminy Poronin

 • 18 grudnia 2023 / 10:29

Wójt Gminy Poronin informuje o terminie obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszku.ią mieszkańcy.

Elektrośmieci - zbiórka

 • 5 września 2023 / 14:19

Przed nami kolejna zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego w Gminie Poronin.

18 września 2023 r. na ul. Szlak Papieski 147, Ząb w godz. 8:00 - 14:00
19 września 2023 r. na ul. Kośne Hamry obok nr 1E, Poronin, plac ,,ŚLEDŹ" w godz 8:00 - 14:00

Celem akcji jest wyeliminowanie wywozu śmieci do lasu oraz poprawa środowiska naturalnego. Zbiórka skierowana jest do mieszkańców oraz do osób prowadzących działalność gospodarczą - pensjonaty.

Zmiana terminu zbiórki odpadów komunalnych

 • 31 maja 2023 / 12:42

Uprzejmie informujemy, że w związku z dniem ustawowo wolnym od pracy 8 czerwca 2023 r. (tj. czwartek), nastąpi zmiana terminu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców Małego Cichego, Lichajówek, Błocisk i Stasikówki. Zamiast 8 czerwca, zbiórka odpadów odbędzie się 1 czerwca (tj. czwartek). W pozostałych sołectwach odbiór będzie się odbywał zgodnie z harmonogramem.

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stasikówce

 • 16 maja 2023 / 15:54

Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy eZamawiający udostępnionej na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem: https://poronin.ezamawiajacy.pl/. Szczegółowy regulamin korzystania z Platformy eZamawiający dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin_ezamawiajacy.

 Nr ogłoszenia: 2023/BZP 00217104

Poronin, 2023-05-16

Znakowanie worków

 • 4 maja 2023 / 13:35

Urząd Gminy Poronin informuje, że w przypadku braku oznakowania lub nieprawidłowego oznakowania worków i pojemników na odpady nowymi etykietami z kodem kreskowym oraz nieprawidłowego umieszczenia odpadów workach (np. odpady zmieszane w worku na odpady segregowane) pozostaną nieodebrane!!!
Prosimy oklejać każdy worek z odpadami w prawidłowy sposób. 

Zbiórka folii rolniczej po sianokiszonce

 • 18 kwietnia 2023 / 10:1

Wójt Gminy Poronin informuje, że w dniu 15.05.2023 r. będzie prowadzona bezpłatna zbiórka folii rolniczej i sznurka po sianokiszonce na terenie Gminy Poronin.

Zmiana terminu zbiórki odpadów komunalnych

 • 28 marca 2023 / 8:10

Uprzejmie informujemy, że w związku z dniem ustawowo wolnym od pracy 10 kwietnia 2023 r. (tj. poniedziałek), nastąpi zmiana terminu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców Murzasichla i ul. Majerczykówka. Zamiast 10 kwietnia, zbiórka odpadów odbędzie się 3 kwietnia (tj. poniedziałek). W pozostałych sołectwach odbiór będzie się odbywał zgodnie z harmonogramem.

Zmiana koloru nalepek na odpady komunalne

 • 9 marca 2023 / 7:36

Wójt Gminy Poronin uprzejmie informuje, że nastąpiła zmiana tonacji kolorów nalepek z kodami kreskowymi na worki i pojemniki na odpady komunalne ze względu na konieczność dostosowania ich do czytników.

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Poronin oraz miejscach przetwarzania zebranych odpadów

 • 17 stycznia 2023 / 11:35

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. odbiór odpadów komunalnych  na terenie Gminy Poronin realizuje firma: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp z o.o., os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa, tel. 18 262 50 95 wew. 83.

Segreguj, odzyskuj, nie mieszaj

 • 2 stycznia 2023 / 11:32

Przypominamy o obowiązku segregacji odpadów komunalnych. Aby ułatwić Państwu to zadanie, publikujemy infografikę, która w przejrzysty sposób pozwala zapoznać się z obowiązującymi zasadami. Skuteczna segregacja odpadów komunalnych generuje korzyści ekologiczne i ekonomiczne. To cenne źródło surowców, które zostaną poddane recyklingowi. 

Zmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2023 r.

 • 29 grudnia 2022 / 10:44

Szanowni mieszkańcy!

Wójt Gminy Poronin zawiadamia, że w dniu 13 grudnia 2022 r. Rada Gminy Poronin podjęła uchwałę:

 • Nr LVII/391/2022 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz sposobu obliczania opłaty oraz wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości zamieszkanych przez mieszkańców gminy
 • Nr LVII/392/2022 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, w których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
 • Nr LVII/393/2022 w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Zmiana terminu zbiórki odpadów komunalnych

 • 29 grudnia 2022 / 9:9

Uprzejmie informujemy, że w związku z dniem ustawowo wolnym od pracy 6 stycznia 2023 r. (tj. piątek), nastąpi zmiana terminu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców Suchego, Zębu, Bustryku i Nowego Bystrego. Zamiast 6 stycznia, zbiórka odpadów odbędzie się 7 stycznia (tj. sobota). W pozostałych sołectwach odbiór będzie się odbywał zgodnie z harmonogramem.

Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych 2023

 • 28 grudnia 2022 / 10:19

Poniżej zamieszczamy harmonogram zbiórki odpadów komunalnych na rok 2023. Prosimy o zapoznanie się z zasadami segregacji śmieci.

Informacja Wójta Gminy Poronin

 • 20 grudnia 2022 / 10:7

Informacja o terminie obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.

Informacja dla przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej

 • 4 października 2022 / 12:33

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.), zgodnie z art. 6c ust. 3d, 

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania

 • 29 września 2022 / 8:47

o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,na których nie zamieszkują mieszkańcy.