Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Segregacja Odpadów w Gminie Poronin

  • 15 czerwca 2022 / 14:3

Urząd Gminy Poronin udostępnia harmonogram oraz informacje o prawidłowej segregacji na terenie Gminy Poronin na rok 2022. Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi zbiorki odpadów oraz umieszczenie pobranego harmonogramu w łatwo dostępnym miejscu.

Zarządzenie nr 27/2022

  • 9 maja 2022 / 17:44

Wójta Gminy Poronin z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie: organizacji akcji zbiórki odpadów wielkogabarytowych w 2022 r.

Zarządzenie nr 15/2022

  • 9 maja 2022 / 17:42

Wójta Gminy Poronin z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie: organizacji akcji zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z terenu Gminy Poronin.

Zbiórka folii rolniczej po sianokiszonce 
od rolników z terenu Gminy Poronin

  • 9 maja 2022 / 17:40

Wójt Gminy Poronin informuje, że w dniu 18.05.2022 r. będzie prowadzona bezpłatna zbiórka folii rolniczej po sianokiszonce na terenie Gminy Poronin.

Zarządzenie nr 7/2022

  • 9 maja 2022 / 17:35

z dnia 9 lutego 2022 r. Wójta Gminy Poronin w sprawie ustalenia procedury i planu kontroli podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Poronin.

Informacja

  • 17 lutego 2022 / 8:50

Wójt Gminy Poronin przypomina, że każdy worek z odpadami należy okleić odpowiednim kodem kreskowym w odpowiedniej kolorystyce (kolor zielony – mieszkańcy, kolor różowy – działalność), ponieważ są to kody jednokrotnego sczytania. Ta sama zasada dotyczy również pojemników, z tym wyjątkiem, że jest to duża nalepka wielokrotnego sczytania z przypisaną odpowiednią pojemnością pojemnika.

Zmiana kolorów nalepek z kodami kreskowymi na worki i pojemniki

  • 7 grudnia 2021 / 11:24

Wójt Gminy Poronin uprzejmie informuje, że od 12 kwietnia 2021 r. nastąpiła zmiana kolorów nalepek z kodami kreskowymi na worki i pojemniki do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz zmiana zasad oklejania nimi worków i pojemników.

Zostają wprowadzone dwa kolory nalepek z kodami kreskowymi:

  • dla nieruchomości zamieszkałych (przez mieszkańców) w kolorze zielonym,
  • dla nieruchomości niezamieszkałych (prowadzących działalność) w kolorze różowym.

Informacja dotycząca prawidłowego oklejenia worków i pojemników

  • 7 grudnia 2021 / 11:24

Wójt Gminy Poronin przypomina, że zostały wprowadzone nowe nalepki z kodami kreskowymi przeznaczone do oklejania worków na odpady komunalne. Zmiana ta usprawni
i ułatwi oddawanie odpadów przez mieszkańców.