Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Zbiórka folii rolniczej po sianokiszonce

Wójt Gminy Poronin informuje, że w dniu 15.05.2023 r. będzie prowadzona bezpłatna zbiórka folii rolniczej i sznurka po sianokiszonce na terenie Gminy Poronin.

Odpady należy dostarczyć we własnym zakresie w godzinach od 8:00 do 15:00 w dniu zbiórki pod adres Ząb, ul. Szlak Papieski obok nr 147, plac obok Ośrodka Wypoczynkowego „Czesława”.

Każdy rolnik zainteresowany udziałem w zbiórce winien dokonać zgłoszenia przedmiotowego faktu w tut. Urzędzie Gminy do 10.05.2023 r.

Folie i sznurek muszą być oczyszczone z błota, obornika, ziemi, sianokiszonki i śmieci oraz posortowane kolorystycznie.

Tylko posegregowane, oczyszczone i odpowiednio spakowane folie będą odbierane.

Odbiór wyżej wymienionych odpadów tylko za okazaniem dowodu osobistego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z ustawą za odpady powstające wskutek prowadzenia działalności rolniczej odpowiada rolnik, dlatego Urząd Gminy Poronin zachęca do skorzystania z okazji do bezpłatnego pozbycia się odpadów rolniczych!

Uwaga!!!
Obiekt jest monitorowany.
Prosimy nie przywozić odpadów w innym terminie oraz w innych godzinach niż podano powyżej!

Regulamin zbiórki dostępny na stronie gminy.

Wszelkie informacje o zbiórce można uzyskać w Urzędzie Gminy lub pod numerem telefonu 18 20 210 24.


Pliki do pobrania
Regulamin