Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Zmiana koloru nalepek na odpady komunalne

Wójt Gminy Poronin uprzejmie informuje, że nastąpiła zmiana tonacji kolorów nalepek z kodami kreskowymi na worki i pojemniki na odpady komunalne ze względu na konieczność dostosowania ich do czytników.

W dalszym ciągu nalepki w kolorze jasnozielonym przeznaczone są dla nieruchomości zamieszkałych (mieszkańców), natomiast w kolorze jasnoróżowym dla nieruchomości niezamieszkałych (prowadzących m.in. działalność, agroturystykę, wynajem pokoi przy gospodarstwie rolnym).

W związku z powyższym prosimy aby od najbliższej zbiórki (tj. od 13.03.2023 r.) oklejać worki tylko nowymi nalepkami, które były dołączone do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a którą można było odebrać u Sołtysa poszczególnego sołectwa. Osoby, które jeszcze nie zgłosiły się po odbiór opłaty i nalepek, prosimy o niezwłoczne udanie się do Sołtysa w celu odebrania.

Jednocześnie przypominamy, że należy oklejać każdy worek z odpadami kodami kreskowymi, ponieważ są to kody jednokrotnego czytania oraz prosimy o ściągnięcie starych nalepek z pojemników i przyklejenie nowych.

Mieszkańcy, którzy prowadzą m.in. działalność gospodarczą/agroturystykę
/wynajem pokoi przy gospodarstwie rolnym, muszą zgłosić się osobiście do urzędu w celu odebrania nalepek w kolorze jasnoróżowym.