Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Dowody Osobiste

Dowód osobisty jest bardzo ważnym dokumentem, służącym do potwierdzenia tożsamości danej osoby oraz pozwalającym zweryfikować, czy jego posiadacz jest obywatelem Polski. Jest to dokument niezbędny podczas załatwiania wielu spraw w urzędach, bankach a nawet na poczcie. Ponadto umożliwia podróż bez paszportu do krajów, które pozwalają przekraczać granicę na jego podstawie m.in. państwa strefy Schengen, Albania, czy Czarnogóra.

Dowód osobisty musi mieć każdy pełnoletni obywatel, który mieszka w Polsce, a o jego wydanie powinien się ubiegać zaraz po osiągnięciu 18. roku życia. W przypadku osób dorosłych ubezwłasnowolnionych osoba, która sprawuje nad nią opiekę prawną. Osoby małoletnie również mogą posiadać dowód osobisty, jednak o jego wydanie muszą wnioskować rodzice lub prawni opiekunowie. Wiek dziecka nie ma znaczenia. Dowód osobisty dla dziecka może się przydać m.in. podczas przekraczania granicy w Unii Europejskiej.

Jak długo jest ważny dowód osobisty?

Dowody osobiste wydawane są na okres 10 lat w przypadku osób dorosłych i dzieci powyżej 12. roku życia. 5-letni termin ważności dokumentu będzie obowiązywał tylko w przypadku dzieci, które nie ukończyły jeszcze 12 lat. Dokument z bezterminową datą ważności nie jest już wydawany. Należy pamiętać, iż nie ma konieczności wymiany dokumentu, jeśli został zmieniony adres zameldowania bądź nazwa jednostki wydającej dowód.

Co zrobić, gdy kończy się ważność dowodu osobistego? Wystarczy złożyć wniosek o nowy dokument.

Jak wyrobić dowód osobisty?

-Należy złożyć wniosek o dowód osobisty w urzędzie.

-Do wniosku należy dodać jedno aktualne zdjęcie dowodowe o wymiarach 35 mm x 45 mm (nie starsze niż 6 miesięcy od daty złożenia wniosku).

Podczas składania wniosku w urzędzie, urzędnik pobierze odciski palców. Na wniosku trzeba także złożyć własnoręczny podpis, który zostanie zamieszczony w dowodzie osobistym.

Dokument wydawany jest bezpłatnie, zarówno osobom wnioskującym po raz pierwszy, jak i w przypadku jego wymiany, na przykład po zmianie nazwiska po ślubie lub utracie ważności dokumentu.

Gdzie złożyć wniosek o dowód osobisty?

Wniosek o dowód osobisty można złożyć w dowolnym urzędzie miasta lub gminy, niezależnie od zameldowania. Chociaż w każdym urzędzie na terenie kraju można wnioskować o taki dokument, trzeba koniecznie pamiętać, że dowód odbiera się tam, gdzie wcześniej złożono wniosek.

Czy można złożyć wniosek o dowód osobisty online, przez Internet?

Tak, ale tylko wniosek o dokument dla dziecka do lat 12. Od dnia 27 lipca 2021 roku nie można składać wniosku o dowód dla osób dorosłych i nieletnich od 12 r.ż. przez Internet, ponieważ nowe dowody osobiste to dokumenty biometryczne, wymagające osobistego stawienia się w urzędzie w celu pobrania odcisków palców. Wniosek o dowód osobisty dla dziecka do lat 12 można składać online, ponieważ taki dokument nie posiada cechy biometrycznej.

Czy dziecko musi być obecne przy składaniu wniosku?

Przy składaniu wniosku musi być obecna każda osoba, która ukończyła 5 rok życia. Dziecko, które w momencie składania wniosku nie ma ukończonych 5 lat, nie musi być obecne, jednak jeśli w okresie między złożeniem wniosku, a odbiorem gotowego dokumentu osiągnie ten wiek, będzie musiało być obecne przy odbiorze.

Pamiętaj, że w przypadku dziecka obowiązują te same zasady przedkładania dokumentów, co w przypadku osób dorosłych. Jeśli dziecko posiada ważny dowód osobisty lub ważny paszport – musisz go przedstawić przy składaniu wniosku.

Zobacz więcej:

Sprawdź czy twój dowód osobisty jest gotowy
Uzyskaj dowód osobisty - Gov.pl - Portal Gov.pl (www.gov.pl)