Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  • 7 grudnia 2021 / 14:30

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wójt Gminy Poronin przypomina, że zgodnie z zasadami systemu gospodarki odpadami komunalnymi w przypadku:

  • zamieszkania na nieruchomości, np. w nowo wybudowanym budynku,
  • powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, np. w związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej,

właściciel nieruchomości jest obowiązany, w ciągu 14 dni od dnia nastąpienia zmiany, złożyć do wójta gminy pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.