Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Gminne Przedszkole Publiczne w Poroninie

Gminne Przedszkole Publiczne
ul. Józefa Piłsudskiego 2
34 - 520 Poronin
tel. 18 207 41 71
dyr. Dorota Tokarczyk

Przedszkole w Poroninie zostało założone w 1953 r. na prośbę mieszkańców. Założycielem przedszkola był Wydział Oświaty w Nowym Targu, a pierwszą kierowniczką placówki została mgr Irena Barwicka. Budynek wynajęto przy ulicy Tatrzańskiej 2. Przedszkole pracowało 9 godzin dziennie, posiadało jeden oddział, do którego chodziło 30 dzieci. Od samego początku starano się, aby przedszkole odzwierciedlało region podhalański. Sale ozdobiono drewnianymi dziewięćsiłami i talerzami, a tablicę obecności motywami góralskimi.

W 1959 r. zostało założone alpinarium, które było ozdobą placówki i budziło podziw okolicznych mieszkańców. W 1960 r. nauczycielka Alicja Bobak założyła zespół regionalny, który był chlubą przedszkola. Dzieci przygotowywały występy nie tylko dla środowiska lokalnego, ale też dla nauczycieli z całej Polski, a nawet z zagranicy.

Po 11 latach, w1964 r. przedszkole zostało przeniesione na ulicę Kasprowicza 41. Był to budynek duży, nasłoneczniony, z pięknym ogrodem, zapewniający dzieciom bezpieczeństwo. Przedszkole było wówczas dwuoddziałowe. Nowe przedszkole również odzwierciedlało region podhalański: drzwi i okna miały motywy góralskie wymalowane przez nauczycielkę Alicję Bobak. Na ulicy Kasprowicza przedszkole funkcjonowało 27 lat.

W 1991 r. przedszkole zostało przeniesione do budynku dawnego kina, na ulicę Piłsudskiego 2. Rozbudowano kuchnię i zaplecze, systematycznie uzupełniano zabawki i pomoce dydaktyczne.

Od 1999 r. funkcję dyrektora pełni mgr Dorota Tokarczyk, która kontynuuje i podtrzymuje dawną atmosferę oraz sposób kierowania placówką, współpracuje ze środowiskiem lokalnym. Obecnie przedszkole ma 5 oddziałów, do których uczęszcza ponad 100 dzieci.