Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2024

  • 19 grudnia 2023 / 9:55

Informacja dla mieszkańców Gminy Poronin w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poronin.

Informacja Wójta Gminy Poronin

  • 18 grudnia 2023 / 10:12

Wójt Gminy Poronin informuje o terminie obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszku.ią mieszkańcy.

Zbiórka odpadów komunalnych

  • 13 grudnia 2021

Zmiana terminu zbiórki odpadów komunalnych