Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa na potrzeby Ochotniczej Staży Pożarnej w Nowem Bystrem

Gmina Poronin realizuje zadnie z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez: nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa.

W ramach zadania zakupiony będzie na potrzeby Ochotniczej Staży Pożarnej w Nowem Bystrem Quad z napędem 6x6 oraz wyposażenie do ratownictwa tj:  urządzenie uniwersalne Hooligan – 1 szt., szelki bezpieczeństwa – 2 szt. bosak ze stylem składanym aluminiowym – 1 szt. noszak do aparatu powietrznego – 2 szt., maska do aparatu powietrznego – 2 szt., radiotelefon przenośny – 4 szt., wąż do motopompy W110-20 – 2 szt., wąż do motopompy W75-20 – 5 szt., prądownica – 2 szt., zasysacz linowy -1 szt., zestaw medyczny PSP R1 – 1 szt., parawan – 1 szt., motopompa szlamowa – 1 szt. Doposażenie jednostki OSP w odpowiedni sprzęt oraz zakup quada z napędem 6 x6 umożliwiającego dotarcie ratownikom w wiele trudnodostępnych miejsc pozwoli na prowadzenie skutecznej i efektywnej pomocy osobom poszkodowanym i pozwoli na zintegrowane działania na rzecz społeczności lokalnej.