Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Barszcz Sosnowskiego - informacja dla mieszkańców

Jak co roku Gmina Poronin prowadzi prace związane z niszczeniem barszczu Sosnowskiego. Na ten cel corocznie pozyskujemy środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prace polegają na opryskiwaniu roślin specjalistycznymi preparatami, a następnie wycinaniu.

eśli w pobliżu Państwa nieruchomości pojawi się barszcz Sosnowskiego, prosimy o niezbliżanie się do niego oraz o kontakt z Urzędem Gminy Poronin (tel. 18 20 210 24).

Barszcz Sosnowskiego pochodzi z rejonu Kaukazu, skąd został rozprzestrzeniony na rozległych obszarach Europy Środkowej i Wschodniej. Od lat 50. do 70. XX wieku wprowadzany był do uprawy w różnych krajach bloku wschodniego jako roślina pastewna. Po niedługim czasie, z powodu problemów z uprawą i zbiorem, głównie ze względu na zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt, uprawy były porzucane. Roślina w szybkim tempie zaczęła rozprzestrzeniać się spontanicznie.

W naszych warunkach klimatycznych barszcz osiąga do 4 m wysokości, a dojrzała roślina zajmuje powierzchnię do 4 m2, przyczyniając się do zanikania rodzimej roślinności. Kwiaty białe lub jasnoróżowe zebrane są w baldachy osiągające nawet 40 cm średnicy. Część populacji barszczu zakwita już w pierwszym sezonie wegetacyjnym, natomiast pozostałe osobniki mogą dojrzewać przez kilka lat, a po wydaniu nasion giną. Jedna roślina wytwarza przeciętnie 20 tys. szt. nasion, a często dwukrotnie więcej. Nasiona zalegają w glebie i zachowują zdolność kiełkowania do 5 lat.

Barszcz Sosnowskiego występuje najczęściej na polach, nieużytkach, nad brzegami cieków wodnych, wzdłuż dróg i ciągów komunikacyjnych. Jego szkodliwość wynika z właściwości parzących i alergizujących. Kontakt z rośliną wywołuje reakcje dermatologiczne porównywalne do oparzeń I – III stopnia. Ryzyko wzrasta przy słonecznej pogodzie. Niebezpieczne olejki eteryczne zawarte są we włoskach pokrywających liście i łodygę. Działania profilaktyczne, jakie należy podjąć w przypadku kontaktu z rośliną, to osłonięcie poparzonego fragmentu ciała przed działaniem promieni słonecznych, co ograniczy wystąpienie objawów alergicznych.

Ulotka informacyjna

Poniżej znajduje się ulotka do pobrania w formacie PDF na temat biologii, szkodliwości i sposobu zwalczania barszczu Sosnowskiego przygotowana przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

barszcz sosnowskiego ulotka.pdf