Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Harmonogram kontroli w 2023

  • 19 stycznia 2023 / 11:44

Referat Gospodarki Przestrzennej Geodezji i Ochrony Środowiska.

Terminy zbiórek odpadów budowlanych 2023

  • 30 grudnia 2022 / 10:34

Urząd Gminy Poronin przedstawia harmonogram zbiórek odpadów budowlanych na rok 2023 r. Prosimy o zapoznanie się z terminarzem. Pierwsza zbiórka odbędzie się dnia 26 stycznia 2023 r.

Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych 2023

  • 28 grudnia 2022 / 10:19

Poniżej zamieszczamy harmonogram zbiórki odpadów komunalnych na rok 2023. Prosimy o zapoznanie się z zasadami segregacji śmieci.

Harmonogram kontroli w 2022

  • 9 maja 2022 / 17:33

Referat Gospodarki Przestrzennej Geodezji i Ochrony Środowiska. Kontrola podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości  i przedsiębiorców z terenu Gminy Poronin:

Zgodnie z art. 9u ust. 1a o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) Wójt jest obowiązany prowadzić kontrolę, w stosunku do podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, co najmniej raz na 2 lata.

Harmonogram 2022

  • 10 stycznia 2022

Urząd Gminy Poronin udostępnia harmonogram oraz zbiór zasad utrzymania czystości na terenie Gminy Poronin na rok 2022.
Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi zbiorki odpadów oraz umieszczenie pobranego harmonogramu w łatwo dostępnym miejscu ;)

 

Terminy zbiórek odpadów budowlanych 2022

  • 10 stycznia 2022

Urząd Gminy Poronin przedstawia harmonogram zbiórek odpadów budowlanych na rok 2022. Prosimy o zapoznanie się z terminarzem oraz umieszczenie go w widocznym miejscu. Pierwsza zbiórka odbędzie się dnia 27 stycznia 2022 r. Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie z Urzędem Gminy Poronin.

Harmonogram 2021

  • 7 grudnia 2021 / 14:43

Urząd Gminy Poronin udostępnia harmonogram oraz zbiór zasad utrzymania czystości na terenie Gminy Poronin na rok 2021