Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na rok 2024

Informacja dla mieszkańców Gminy Poronin w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poronin.

Poniżej zamieszczamy harmonogram zbiórki odpadów komunalnych na rok 2024. Prosimy o zapoznanie się z zasadami segregacji śmieci.
Harmonogram odbioru odpadów na 2024 r. w najbliższych dniach dostarczy przedsiębiorstwo EMPOL Sp. z o.o.
Harmonogram będzie również dostępny w budynku Urzędu Gminy Poronin oraz w aplikacji eGminaPoronin.