Gmina Poronin - strefa mieszkańca

DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY PORONIN DO SZKÓŁ I PLACÓWEK 2023

  • 8 maja 2023 / 12:41

W związku z planowaną organizacją przetargu na dowóz dzieci/uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Poronin do szkół i placówek, Centrum Usług Wspólnych w Poroninie zwraca się do rodziców lub prawnych opiekunów dzieci niepełnosprawnych, którzy zamierzają korzystać z organizowanego przez Gminę Poronin bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do szkół i placówek w roku szkolnym 2023/2024 o składanie wniosków o dowóz zbiorowy wraz ze wskazanymi we wniosku załącznikami do Centrum Usług Wspólnych w Poroninie ul. Józefa Piłsudskiego 9 (wzór wniosku jest załącznikiem nr 1 do niniejszej informacji). 

UCHWAŁA NR LX/427/2023 RADY GMINY PORONIN Z DNIA 2 MARCA 2023 R.

  • 28 marca 2023 / 15:13

w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców do przedszkola, oddziału przedszkolnego, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

UCHWAŁA NR LVI/381/2022 RADY GMINY PORONIN Z DNIA 24 LISTOPADA 2022 R.

  • 24 listopada 2022

w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców do przedszkola, oddziału przedszkolnego, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

UCHWAŁA NR L/353/2022 RADY GMINY PORONIN Z DNIA 30 CZERWCA 2022 R.

  • 8 lipca 2022 / 12:49

w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Poronin w związku z realizacją obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do przedszkola, oddziału przedszkolnego, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego

DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

  • 28 czerwca 2022 / 12:26

W związku z planowaną organizacją przetargu na dowóz dzieci/uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Poronin do szkół i placówek, Centrum Usług Wspólnych w Poroninie zwraca się do rodziców lub prawnych opiekunów dzieci niepełnosprawnych, którzy zamierzają korzystać z organizowanego przez Gminę Poronin bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do szkół i placówek w roku szkolnym 2022/2023 o składanie wniosków o dowóz zbiorowy wraz ze wskazanymi we wniosku załącznikami do Centrum Usług Wspólnych w Poroninie, ul. Józefa Piłsudskiego 9 (wzór wniosku jest załącznikiem nr 1 do niniejszej informacji). Prosimy o złożenie wniosków do dnia 20 maja 2022 r.