Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Szkoła Podstawowa w Poroninie

Szkoła Podstawowa  im. Legionów Polskich w Poroninie:

ul. J. Piłsudskiego 34, 34 – 520 Poronin
e – mail: szkolaporonin@op.pl
e – mail: szkolaporonin@poronin.pl
Telefon Szkoła : 18 20 74 186

strona szkoły: http://www.szkolaporonin.pl/
SPPoronin/SkrzynkaESP
facebook: https://www.facebook.com/szkolaporonin

mgr Katarzyna Budyn – Dyrektor 
mgr Jadwiga Krzos – Zastępca Dyrektora 

Początki szkolnictwa w Poroninie owiane są aurą tajemnicy – jeżeli wierzyć Kronice szkoły pisanej od roku 1886 r. przez kierownika szkoły Wincentego Bierońskiego - w1809 r., swoje podwoje otworzyła szkoła:

do której zaledwie kilkanaście chętnych dzieci uczęszczało. W szkółce tej z własnej woli
i chęci i wedle swych przekonań uczyli „czytać i numera poznawać”.

W Kronikach Parafialnych można znaleźć 1844 r. jako inną datę powstania szkoły.

Szkoła znajdowała się w tzw. organistówce, a pierwszymi nauczycielami byli proboszczowie i organiści. Tym ostatnim za pracę płacono tzw. petytę w naturze (grule czyli ziemniaki i kapustę). Z inicjatywy Komitetu Szkolnego w 1875 r. wybudowano budynek szkolny z jedną salą lekcyjną. W 1876 r. Wysoka Krajowa Rada Szkolna utworzyła „szkołę pospolitą ludową w Poroninie”, która swoim zakresem obejmowała Poronin i Murzasichle, a od 1880 r. również Zub-Suche. Szkoła w Poroninie stała się centrum oświaty – dzięki staraniom W. Bierońskiego powstała „Czytelnia Ludowa z bezpłatną wypożyczalnią książek”,
a dziewczęta uczono robót ręcznych. W czasie I wojny światowej skrócono czas nauki
ze względu na brak nauczycieli i konieczność pracy dzieci, których ojcowie uczestniczyli
w wojnie. Po pożarze kościoła w szkole urządzono kaplicę, a nauka realizowana była
w wynajętych od gospodarzy izbach. W Poroninie panował kryzys oświatowy pogłębiany przez niechęć władz, społeczeństwa lokalnego do edukacji, brak budynku szkolnego
i tymczasowe lokalizacje. Jesienią 1933 r. rozpoczęto budowę nowej szkoły, w której pierwsze lekcje odbyły się 1 XI 1937 r. W czasie II wojny po przekształceniu szkoły na spichlerz wrócono do wynajętych pomieszczeń u gospodarzy. Ukryto kronikę, pomoce naukowe, realizowano tajne nauczanie. Do szkoły uczniowie wrócili w lutym 1945 r. Kolejne lata to trudny czas pozyskiwania funduszy na odnowienie szkoły, pracy na jej rzecz, kursów, nauki, uczestniczenia w wydarzeniach lokalnych. 20 V 1967 r. zwodowano statek Poronin, którego matką chrzestną była poronińska nauczycielka. Model statku jest ciekawym eksponatem w istniejącym od 2015 r. Szkolnym Muzeum Historyczno – Regionalnym.

W 1999 r. utworzono Gimnazjum, które w 2002 r. wraz ze Szkołą Podstawową weszło w skład Zespołu Szkół. W 2005 r. Zespół Szkół otrzymał imię Legionów Polskich, upamiętniając tych, którzy walczyli u boku Józefa Piłsudskiego. Od lat 70-tych XX w. podejmowano dalsze starania o rozbudowę szkoły, które zrealizowano dopiero w XXI w. - wybudowano nowoczesną salę sportową (2006 r.), przewiązkę (2015 r.) i wyremontowano budynek szkoły. Uczniowie w Poroninie realizują obowiązek szkolny w murach szkoły nowoczesnej i tej, która pamięta czasy walki o prawo do nauki w dobrych warunkach.

Po kolejnych przekształceniach od 1 IX 2017 r. funkcjonuje Szkoła Podstawowa im. Legionów Polskich w Poroninie.