Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Filia GOK w Małem Cichem

Utworzenie filii Gminnego Ośrodka Kultury w Małem Cichem stanowi część projektu ,,Przestrzeń dla nas: stworzenie przestrzeni i oferty czasu wolnego oraz miejsca aktywizacji i integracji społecznej dla mieszkańców Gminy Poronin (Sieć GOK) – Komponent 1. Gminny Ośrodek Kultury w Poroninie, Komponent 2. Filia GOK w Małem Cichem oraz Komponent 4. Filia GOK w Suchem – utworzenie Poroniańskiego Centrum Kultury i Dziedzictwa Podhala w Suchem”. Dawniej był to budynek Domu Nauczyciela, który został odnowiony i przeznaczony do zajęć organizowanych przez GOK. W budynku swoją siedzibę ma Koło Gospodyń Wiejskich w Małem Cichem.


Kontakt
Gminny Ośrodek Kultury w Poroninie
ul. Piłsudskiego 2
34-520 Poronin
tel. (0-18) 20 740 74
gok@poronin.pl