Gmina Poronin - strefa mieszkańca

OSP Murzasichle

Ochotnicza Straż Pożarna w Murzasichlu rozpoczęła swoją działalność w 1911 r. Jej założycielami byli: ówczesny wójt wioski - Jan Łukaszczyk ,,Scyrbaty" oraz Jan Polak, Stanisław Łukaszczyk i Franciszek Łukaszczyk. W 1912 r. jednostka wzbogaciła się o sikawkę ręczną. Wkrótce też Jan Łukaszczyk ,,Scyrbaty" wystarał się o parcelę, którą do dziś użytkują ochotnicy. Pierwszym komendantem OSP został Jan Polak z Budzowego Wierchu. Stanisław Łukaszczyk ,,Scyrbaty" odpowiedzialny był za właściwe funkcjonowanie ręcznej pompy. Jego syn Wojciech został wybrany w okresie międzywojennym na kolejnego komendanta, który dowodził drużyną przez kolejne 26 lat.

Z czasów I wojny światowej i okupacji hitlerowskiej nie zachowały się, niestety, żadne kronikarskie zapiski, dlatego trudno jest odtworzyć wydarzenia z tamtych lat. Pierwszym powojennym naczelnikiem został Władysław Łukaszczyk ,,Misiaga". Po nim tę funkcję pełnili: Józef Gut, a następnie przez dwie kadencje - Józef Łukaszczyk ,,Studniowski”. W 1946 r. na miejscu starej remizy powstał obiekt drewniany. Na początku lat 50 OSP zakupiła amerykański samochód Dodge, który najprawdopodobniej szybko uległ awarii, dlatego też używany był bardzo krótko. Druhowie zmuszeni byli powrócić do transportu przy użyciu konnego zaprzęgu. Kolejne kilkanaście lat historii OSP jest słabo udokumentowane. W 1968 r. stanowisko prezesa OSP objął Władysław Łukaszczyk ,,Mulorz", za którego kadencji, w latach 1968-70, w remizie przeprowadzono remont. W tym samym czasie drużyna została doposażona w nową motopompę M-800. W 1973 r. naczelnikiem OSP został wybrany Stanisław Żegleń ,,Mulorz", który powierzone obowiązki pełnił przez 30 lat. 27 listopada 1977 r. komenda rejonowa Straży Pożarnych w Zakopanem przekazała na potrzeby jednostki pożarniczego Żuka GLM, co pozwoliło szybciej docierać na miejsce zdarzenia. 26 lipca 1981 r. jednostka z Murzasichla obchodziła rocznicę 70-lecia działalności. Z tej okazji decyzją zarządu wojewódzkiego ZOSP w Nowym Sączu druhowie otrzymali sztandar, który podczas tej samej uroczystości został odznaczony złotym medalem ,,Za Zasługi dla Pożarnictwa". W latach 1986-90 pracom zarządu przewodził Stanisław Łukaszczyk ,,Kasin", a po nim funkcję tę objął Władysław Łukaszczyk ,,Kasecka". Pod jego kierownictwem zarząd postanowił o rozpoczęciu starań dotyczących budowy nowej strażackiej siedziby. Na przeszkodzie tym planom stanęła nieuregulowana własność parceli i związane z tym procesy sądowe, co spowodowało kilkuletni zastój w realizacji inwestycji. W 1955 r. na kolejnego w historii OSP naczelnika powołano Andrzeja Łukaszczyka ,,Mulorza", a 24 kwietnia 1998 r. uzyskano długo oczekiwane pozwolenie na budowę. Pierwszym jej etapem była rozbiórka starego budynku. Uroczystego wmurowania aktu erekcyjnego oraz poświęcenia rozpoczętej budowy dokonano 13 września 1998 r. Dzięki dużemu zaangażowaniu w to przedsięwzięcie wszystkich druhów, mieszkańców Murzasichla, sponsorów, a w szczególności prezesa Władysława Łukaszczyka ,,Kasecki" w niespełna dwa lata remiza została wzniesiona w stanie surowym. Kolejnym prezesem został Wojciech Łukaszczyk ,,Tady". W 2001 r. dzięki hojności Magdaleny i Wojciecha Kruczyńskich z Austrii na potrzeby jednostki zakupiony został w Niemczech używany Opel Blitz GLBA 1/16 wyposażony w zbiornik o pojemności 1000 litrów. Niemalże w tym samym czasie od użytku oddano boksy garażowe oraz część remizy, w której mieściła się świetlica, co umożliwiało organizację zabaw oraz imprez rodzinnych. Punktem kulminacyjnym budowy nowego Domu Strażaka był montaż (na imitacji wieży) syreny elektrycznej z lat 40. Dokonano tego uroczyście przy pomocy drabiny mechanicznej z JRG Zakopane, której operatorem był Stanisław Kwak - członek wspierający OSP Murzasichle. W grudniu 2004 r. został nabyty średni wóz bojowy Magirus-170 GBA 0,8/16. Dwa lata później szefem zarządu został Czesław Zacharko, a naczelnikiem - Wojciech Łukaszczyk ,,Marcinek". W tym samym roku zdecydowano się na sprzedaż Magirusa-170. Jego miejsce zajął nowszy model tej samej marki o symbolu 192-D11 GBARt 2,6/16. W lipcu 2006 r. Komenda Powiatowa PSP w Zakopanem przekazała na rzecz jednostki Stara-200 SH-18 z podnośnikiem hydraulicznym, uruchomiono system selektywnego powiadamiania, który bardzo usprawnił przesyłanie informacji o zagrożeniach. Strażacy pozyskali również pilarki spalinowe, pompę pływającą Niagara oraz szlamową Honda GP-80. Z kolei naczelnik Wojciech Łukaszczyk ,,Marcinek" wraz z obecnym sekretarzem Markiem Kwakiem ufundowali dwa aparaty powietrzne Draeger. Sprowadzono też dwa samochody Star-266 - jeden z wojska, drugi zaś z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu. Jeden z tych pojazdów został odsprzedany prywatnemu przedsiębiorcy. Lokale znajdujące się w remizie wynajęto bankowi oraz Podhalańskiej Lokalnej Grupie Działania.

Dbałość kolejnych zarządów o dobre wyszkolenie druhów i odpowiednie wyposażenie zaowocowało włączeniem do Krajowego Sytemu Ratowniczo-Gaśniczego, co nastąpiło 14 grudnia 2009 r. Realizację dodatkowych zadań miał ułatwić kolejny, pochodzący również zza Odry, ciężki pojazd ratowniczo-gaśniczy Iveco Magirus 232W GCBA 5,5/24, który pojawił się na wyposażeniu kilka miesięcy przed przystąpieniem OSP do ogólnopolskiego systemu ratownictwa. Auto zakupiono dzięki środkom budżetowym Gminy Poronin, środkom pochodzącym ze zbiórek i sprzedaży kalendarzy strażackich oraz pożyczce udzielonej druhom przez Bronisława Łukaszczyka ,,Misiagę". W 2011 r. najważniejsze funkcje w zarządzie objęli Marek Gutt (prezes) oraz Krzysztof Kwak (naczelnik). W tym samym roku organizacja hucznie obchodziła 100 rocznicę powstania. W czasie jubileuszowych obchodów został przekazany i poświęcony nowy sztandar, który Zarząd Główny ZOSP RP odznaczył jednym z najwyższych medali korporacyjnych - Złotym Znakiem Związku za dotychczasowe zasługi OSP dla ochrony przeciwpożarowej.

W drugiej dekadzie XXI w. udostępniono niezagospodarowane dotąd pomieszczenia remizy ośrodkowi zdrowia, aptece oraz wypożyczalni nart. W 2012 r. w Domu Strażaka przeprowadzono gruntowną termomodernizację wraz z wymianą bram garażowych na automatyczne. Wykonano również tzw. instalację szybkiego wyjazdu (zasilanie pojazdów bojowych w prąd i powietrze) i odprowadzania spalin. Niebawem z OSP Czeladź sprowadzony został pojazd operacyjny Polonez Caro, a z JRG w Rabce-Zdroju średni samochód bojowy Star-M78 GBARt 2/16 ze zbiornikiem wodnym o pojemności 2000 litrów. Kolejnym wozem, jaki znalazł się na wyposażeniu OSP, był operacyjny Opel Vectra przekazany przez Komendę Wojewódzką PSP w Krakowie. W pozyskaniu dwóch ostatnich aut dopomógł ówczesny zastępca komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Józef Galica. Tak znaczące doposażenie OSP w pojazdy sprawiło, iż zarząd zdecydował się odsprzedać używane dotychczas samochody: Magirusa 192-D11, Poloneza Caro (który trafił do OSP Marki), Opla Blitza (który kupił kolekcjoner pojazdów), Żuka, a także Volkswagena T-4, Stara-200 z podnośnikiem oraz Stara-266.

W 2016 r. z najmu lokalu zrezygnowała Podhalańska LGD. W tym samym roku prezesem został Wojciech Dziechciarz. Krzysztof Kwak pozostał naczelnikiem i został również wybrany prezesem zarządu oddziału gminnego ZOSP RP. Władze OSP kontynuowały remont remizy - m.in. wykonana została nowa instalacja c.o. wraz z ekologiczną kotłownią, gruntownie odnowiono garaże i zamontowano niezbędne regały na węże i sprzęt ratowniczy. W 2018 r. sukcesem zakończyły się dwuletnie starania o zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, który miał zastąpić wysłużonego Iveco Magirus 232W. Przedsięwzięcie to nadzorowali naczelnik Krzysztof Kwak, prezes Wojciech Dziechciarz, sekretarz Marek Kwak oraz byli prezesi: Wojciech Łukaszczyk ,,Tady" i Czesław Zacharko. W pozyskaniu funduszy pomógł poseł na Sejm RP i jednocześnie szef struktur Wojewódzkich ZOSP RP - Edward Siarka. 25 stycznia 2019 r, wóz bojowy Iveco Magirus 232W przekazano nieodpłatnie OSP w Stasikówce. W jego miejsce wprowadzono ratowniczo-gaśniczą Scanię P450 GCBA 7/50 ze zbiornikiem mogącym pomieścić 7000 tysięcy litrów wody. W 2021 r. naczelnikiem został Michał Bobak, a funkcję prezesa objął Wojciech Łukaszczyk ‘’Tady”. Obecnie na wyposażeniu OSP znajdują się 4 samochody: Opel Vectra SLOp, Renault Traffic 4x4 GLM, Star-Man M78 GBARt 2/16 oraz Scania P450 GCBA 7/50.