Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Szkoła Podstawowa w Suchem

Szkoła Podstawowa im. Antoniny Tatar w Suchem
Suche 115a, 34-520 Poronin
telefon: 18 20 72 326
e-mail sp-suche@go2.pl

Profil szkoły: www.facebook.com/SP.Suche

Dyrektor: mgr Bronisław Chowaniec-Lejczyk

Rada Gminy Zubsuche w 1909 roku podjęła decyzję o zakupie działki budowlanej, na której miała powstać szkoła. W 1910 roku działka została zakupiona i powstał plan budowy szkoły. Wybuch pierwszej wojny światowej utrudnił realizację przedsięwzięcia. Po odzyskaniu niepodległości szkoła w Suchem rozpoczęła działalność. W 1923 roku pierwszą kierowniczką szkoły została Antonina Tatar. Wybudowała ona ze środków własnych Dom Orłów (Suche 41), który został przekazany na rzecz społeczności lokalnej - jako m.in. szkoła. W międzyczasie powstał budynek szkoły na działce gminnej zakupionej jeszcze przed pierwszą wojną światową. Po pożarze szkoła znów znalazła miejsce w Domu Orłów, gdzie mieściła się aż do 2003 roku.

Nową szkołę wybudowano z inicjatywy miejscowej społeczności, której przewodniczył sołtys Józef Stołowski. Nad budową czuwała wieloletnia dyrektor szkoły Krystyna Zabrzewska.

2 września 2003 r. Szkoła Podstawowa w Suchem otrzymała imię Antoniny Tatar. Nowy budynek (w którym mieści się do dziś - Suche 115 A) został poświęcony przez ks. Kardynała Franciszka Macharskiego.

Dziś szkoła składa się z 10 sal lekcyjnych wyposażonych w sprzęt multimedialny: aktywne tablice lub projektory. W sali informatycznej znajduje się 12 stanowisk z nowo zakupionymi laptopami. Uczniowie mają dostęp do robotów, co ułatwia im naukę programowania. Szkoła w latach 2020-2021 roku przeszła gruntowny remont. Została odnowiona sala gimnastyczna oraz wszystkie korytarze i sale lekcyjne. Tak szeroko zakrojone prace były możliwe dzięki wsparciu Rady Rodziców oraz organu prowadzącego.

W szkole uczniowie uczą się w 8 oddziałach klasowych oraz oddziale przedszkolnym. Zorganizowane są zajęcia świetlicowe (do godz. 15.30). W szkole znajduje się biblioteka oraz archiwum szkolne. Istnieje możliwość zamawiania obiadów – catering. Na szkolnym podwórku mieści się plac zabaw oraz arboretum.

Szkoła realizuje projekty edukacyjne: „Małopolskie Talenty” oraz „Wiem i Potrafię”, a także organizuje konkurs powiatowy wiedzy o życiu i działalności Antoniny Tatar. Chlubą szkoły są organizowane w Suchem zawody w slalomie gigancie o puchar Wójta Gminy Poronin.