Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Ewidencja szkół i przedszkoli niepublicznych - informacje ogólne

  • 27 października 2021 / 15:47

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania;
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej;
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Ewidencja szkół i placówek niepublicznych prowadzona przez Wójta Gminy Poronin zgodnie z ustawą obejmuje niepubliczne:
- przedszkola,
- punkty przedszkolne,
- zespoły wychowania przedszkolnego,
- szkoły podstawowe.

Rejestr placówek niepublicznych

  • 27 października 2021 / 15:47

Poniżej rejestr przedszkoli niepublicznych w Gminie Poronin: