Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Ośrodek Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie
34-520 Poronin ul. Piłsudskiego 15
https://ops.poronin.pl
e-mail: ops@poronin.plops.poronin@pro.onet.pl

Centrala :

18 207 40 05

18 200 14 04

Wew.

21 – kierownik - Ewa Andrzejewska-Żegleń

22 – główny księgowy - Zofia Tragarz

23 – pracownik socjalny - Monika Rafacz

24 – specjalista pracy socjalnej – Anna Górszczyk

25 – starszy pracownik socjalny – Małgorzata Popławska

26 – referent - Małgorzata Łapka

27 – inspektor - Stanisława Komperda

28 – referent - Joanna Gal

29 – pracownik socjalny - Aneta Czekaj

30 – pracownik socjalny - Sylwia Czernik

31 – pracownik socjalny - Aneta Fic

33 - fax