Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Komisje Rady Gminy Poronin

Stałe Komisje Rady Gminy Poronin powołane na lata 2024-2029 Uchwałą NR II/…./2024 RADY GMINY PORONIN z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie powołania składów osobowych i wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Poronin.

Składy Komisji Rady Gminy Poronin:

Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego:
 1. Chowaniec Maciej,
 2. Mrugała Agnieszka,
 3. Pawlikowski Adam,
 4. Pawlikowski Stanisław,
 5. Rybka Maciej,
 6. Skupień Joanna,
 7. Staszel Jadwiga,
 8. Stoch Renata,
 9. Stoch Stanisław,
 10. Strączek Marek.
Komisja Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej i Planowania Przestrzennego:
 1. Chowaniec Maciej,
 2. Pawlikowski Adam,
 3. Pawlikowski Stanisław,
 4. Polak Mieczysław,
 5. Rybka Maciej,
 6. Staszel Jadwiga,
 7. Strączek Marek.
Komisja Kultury, Sportu i Promocji Gminy:
 1. Chraca Patrycja,
 2. Martyna Szymon,
 3. Mrugała Agnieszka,
 4. Pawlikowski Wojciech,
 5. Rybka Maciej,
 6. Skupień Joanna,
 7. Staszel Jadwiga,
 8. Stoch Renata.
Komisja Edukacji, Polityki Społecznej i Praw Obywatelskich:
 1. Chraca Patrycja,
 2. Mrugała Agnieszka,
 3. Pawlikowski Adam,
 4. Pawlikowski Stanisław,
 5. Pawlikowski Wojciech,
 6. Skupień Joanna,
 7. Stoch Renata.
Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli:
 1. Chraca Patrycja,
 2. Kula Stanisław,
 3. Martyna Szymon,
 4. Pawlikowski Stanisław,
 5. Pawlikowski Wojciech,
 6. Polak Mieczysław,
 7. Strączek Marek.
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska:
 1. Chowaniec Maciej,
 2. Kula Stanisław,
 3. Pawlikowski Stanisław,
 4. Staszel Jadwiga,
 5. Stoch Stanisław,
 6. Strączek Marek.
Komisja Rewizyjna:
 1. Chraca Patrycja,
 2. Kula Stanisław,
 3. Polak Mieczysław,
 4. Rybka Maciej.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
 1. Chraca Patrycja,
 2. Kula Stanisław,
 3. Martyna Szymon,
 4. Mrugała Agnieszka,
 5. Stoch Stanisław.

Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy Poronin:

 1. Rybka Maciej- Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego,
 2. Chowaniec Maciej -Komisja Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej i Planowania Przestrzennego,
 3. Stoch Renata - Komisja Kultury, Sportu i Promocji Gminy,
 4. Mrugała Agnieszka - Komisja Edukacji, Polityki Społecznej i Praw Obywatelskich,
 5. Pawlikowski Wojciech - Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli,
 6. Kula Stanisław - Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.