Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Komisje Rady Gminy Poronin

Stałe Komisje Rady Gminy Poronin powołane na lata 2018-2023 Uchwałą Nr IV/25/2019 Rady Gminy Poronin z dnia 14 stycznia 2019 r., zmienioną Uchwałą Nr XXIII/155/2020 Rady Gminy Poronin z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej powołania składów osobowych i wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Poronin.

Składy Komisji Rady Gminy Poronin:

Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego:
 1. Chowaniec Maciej,
 2. Gał Paweł,
 3. Pawlikowski Adam,
 4. Rybka Maciej - Przewodniczący,
 5. Skupień Anna,
 6. Staszel Stanisław,
 7. Zasada Anna.
Komisja Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej i Planowania Przestrzennego:
 1. Chowaniec Maciej - Przewodniczący
 2. Gał Paweł,
 3. Pawlikowski Adam,
 4. Pawlikowski Paweł,
 5. Pawlikowski Stanisław,
 6. Polak Mieczysław,
 7. Staszel Stanisław.
Komisja Kultury, Sportu i Promocji Gminy:
 1. Gał Paweł - Przewodniczący,
 2. Pawlikowski Wojciech,
 3. Polak Mieczysław,
 4. Rybka Maciej,
 5. Skupień Anna,
 6. Staszel Andrzej,
 7. Staszel Stanisław.
Komisja Edukacji, Polityki Społecznej i Praw Obywatelskich:
 1. Chowaniec Maciej,
 2. Kula Stanisław,
 3. Pawlikowski Adam,
 4. Pawlikowski Wojciech,
 5. Staszel Andrzej,
 6. Zasada Anna - Przewodnicząca.
Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli:
 1. Antolak Jan,
 2. Gut Jan,
 3. Kula Stanisław, 
 4. Pawlikowski Stanisław,
 5. Pawlikowski Wojciech - Przewodniczący,
 6. Polak Mieczysław,
 7. Zasada Anna.
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska:
 1. Antolak Jan,
 2. Gut Jan,
 3. Kula Stanisław,
 4. Pawlikowski Paweł, 
 5. Skupień Anna,
 6. Staszel Andrzej - Przewodniczący.
Komisja Rewizyjna:
 1. Chowaniec Maciej,
 2. Pawlikowski Paweł,
 3. Rybka Maciej,
 4. Staszel Andrzej, 
 5. Staszel Stanisław - Przewodniczący.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
 1. Antolak Jan,
 2. Gał Paweł,
 3. Gut Jan,
 4. Pawlikowski Stanisław, 
 5. Skupień Anna - Przewodniczący.