Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Harmonogram kontroli w 2022

Referat Gospodarki Przestrzennej Geodezji i Ochrony Środowiska. Kontrola podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości  i przedsiębiorców z terenu Gminy Poronin:

Zgodnie z art. 9u ust. 1a o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) Wójt jest obowiązany prowadzić kontrolę, w stosunku do podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, co najmniej raz na 2 lata.

a) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "EMPOL" Sp. z o.o.”:

w zakresie posiadania i wyposażenia bazy magazynowo - transportowej;

w zakresie posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości oraz jego odpowiedniego stanu technicznego;

w zakresie utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń;

w zakresie wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów;

kontrola realizacji zgłoszeń z nieruchomości pod kątem wymiany uszkodzonych pojemników na odpady komunalne - za wybrany kwartał 2022 r.;

 

b) Import – DANSTRAM – Export, Handel, Transport, Spedycja Stanisław Strama:

w zakresie posiadania i wyposażenia bazy magazynowo - transportowej;

w zakresie posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości oraz jego odpowiedniego stanu technicznego;

w zakresie utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń;

w zakresie wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów;

kontrola realizacji zgłoszeń z nieruchomości pod kątem wymiany uszkodzonych pojemników na odpady komunalne - za wybrany kwartał 2022 r.;

 

c) MONITRANS Józef Strama:

w zakresie posiadania i wyposażenia bazy magazynowo - transportowej;

w zakresie posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości oraz jego odpowiedniego stanu technicznego;

w zakresie utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń;

w zakresie wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów;

kontrola realizacji zgłoszeń z nieruchomości pod kątem wymiany uszkodzonych pojemników na odpady komunalne - za wybrany kwartał 2022 r.;

 

d) REMONDIS Kraków Sp. z o.o.:

weryfikacja danych zawartych w sprawozdaniu;

e) Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.:

weryfikacja danych zawartych w sprawozdaniu;

 

f) ATK INVEST sp. z o.o.:

weryfikacja danych zawartych w sprawozdaniu;

 

g) FCC Podhale Sp. z o.o.:

weryfikacja danych zawartych w sprawozdaniu;

h) Firm Handlowo Usługowo Produkcyjna „ROL” Andrzej Rol:

weryfikacja danych zawartych w sprawozdaniu.

 

2. Kontrola podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych:

weryfikacja danych zawartych w sprawozdaniu.

 

3. Kontrola przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie posiadania umów na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcami wpisanymi
do rejestru działalności regulowanej.

 

4. Kontrole posesji pod kontem wywiązywania się z obowiązku podłączenia do kanalizacji sanitarnej.

 

5. Kontrole posesji w zakresie:

prawidłowości prowadzenia gospodarki nieczystościami ciekłymi (posiadanie przez właścicieli nieruchomości umów lub dowodów uiszczania opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych);

weryfikacji osób zamieszkujących daną nieruchomość z danymi wykazanymi
w deklaracji;

posiadania przydomowego kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów (osoby korzystające z ulgi);

zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych.

Miejscowości: Poronin, Murzasichle, Małe Ciche, Suche, Ząb, Nowe Bystre, Bustryk.

 

6. Kontrole nie planowane dotyczące zgłoszeń pisemnych i telefonicznych.