Gmina Poronin - strefa mieszkańca

DEKLARACJA „DO – 2” W SPRAWIE USTALENIA WYSOKOŚCI OPŁATY 
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI