Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Informacja Wójta Gminy Poronin

Informacja o terminie obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.

Na podstawie art. 6c ust. 3e ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 ze zm.) Wójt Gminy Poronin informuje, że w dniu 12 grudnia 2022 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Poronin, na których nie zamieszkują mieszkańcy, która obowiązuje od 1 stycznia 2023 r. do  31 grudnia 2023 r.

Pobierz plik

Informacja_wójta.pdf