Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Wójt Gminy Poronin przypomina, że zgodnie z zapisami art. 10 ust 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań
w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest, każdy mieszkaniec Gminy, na którego nieruchomości znajdują się wyroby zawierające azbest przedkłada corocznie, w terminie do 31 stycznia, Wójtowi Gminy Poronin informację o wyrobach zawierających azbest znajdujących się na jego posesji.

Jednocześnie informujemy, że każdy mieszkaniec Gminy może wnioskować o pomoc w kwestiach związanych z usuwaniem azbestu z terenu indywidualnych nieruchomości.

Poniżej zamieszczono linki do pobrania z informacją o wyrobach zawierających azbest oraz wniosek o dofinansowanie na usuwanie azbestu: