Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Oklejanie worków nalepkami

Wójt gminy Poronin przypomina, że każdy worek z odpadami należy okleić odpowiednim kodem kreskowym w odpowiedniej kolorystyce (kolor zielony — mieszkańcy, kolor różowy — działalność), ponieważ są to kody jednorazowego sczytania. Ta sama zasada dotyczy również pojemników, z tym wyjątkiem, że jest to duża nalepka wielokrotnego sczytania z przypisywanoą odpowiednią pojemnością pojemnika. 

W przypadku braku małych nalepek na worki oraz braku lub zniszczenia się dużych nalepek na pojemniki prosimy o zgłaszanie się do urzędu gminy w celu ich odebrania. Nieoklejenie worków i pojemników lub oklejenie ich w sposób niewłaściwy może skutkować nieodebraniem odpadów lub nałożeniem mandatu karnego.

Ponadto informujemy, że będą prowadzone kontrole oddawanych odpadów z prowadzonych działalności oraz z mieszkańców. W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie się do tutejszego urzędu w celu zadeklarowania prawidłowej liczby oddanych worków/pojemników z odpadami w poszczególnych miesiącach lub zwiększenia się liczby mieszkańców.

Przypominam również, że worki/pojemniki z odpadami muszą być wystawione w dniu zbiórki od godziny ósmej. Wystawione po godzinie ósmej mogą zostać nie odebrane.