Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Wniosek do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Wniosek dotyczy osoby fizycznej podlegającej rejestracji w CEIDG. Składając wniosek jednocześnie zgłaszasz się do GUS, urzędu skarbowego oraz jako płatnik składek w ZUS/KRUS (informacje z CEIDG zostaną przekazane tym instytucjom). Przed wypełnieniem zapoznaj się z instrukcją na stronie Biznes.gov.pl/ceidg

Pliki do pobrania:
CEIDG_1_v_2_1_1