Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne 
od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Poronin
 oraz miejscach przetwarzania zebranych odpadów

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. odbiór odpadów komunalnych  na terenie Gminy Poronin realizuje firma: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp z o.o., os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa, tel. 18 262 50 95 wew. 83 

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

 

Rodzaj odpadów

Nazwa  adres podmiotu zarządzającego instalacją

Adres instalacji

odpady zmieszane (niesegregowane)

PUK EMPOL Sp z o.o. os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa 

os. Rzeka 419,

34-451 Tylmanowa 

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowane w miejscowości Młyny 111a, 37-552 Młyny, gmina Radymno 

Młyny 111a, 

37-552 Młyny 

gmina Radymno

 

bioodpady

FCC Podhale Sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 115

34-400 Nowy Targ

FCC Podhale Sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 115

34-400 Nowy Targ