Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Recykling i analiza stanu gospodarki

https://bip.malopolska.pl/ugporonin,a,869525,informacja-o-osiagnietych-przez-gmine-poziomach-recyklingu-oraz-analiza-stanu-gospodarki-odpadami-ko.html