Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Informacja o osiągniętych przez gminę poziomach recyklingu oraz analiza stanu gospodarki odpadami komunalnym za rok 2023

Urząd Gminy Poronin prezentuje zestawienie osiągniętych poziomów recyklingu na ternie Gminy Poronin.