Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Informacja o otrzymaniu dotacji z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Gmina Poronin otrzymała środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu Państwa w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

Dotacja z przeznaczeniem na zakup książek, elementów wyposażenia do bibliotek oraz realizacji działań promujących czytelnictwo dla 1 szkoły i 2 przedszkoli.

Celami szczegółowymi Priorytetu 3 są:

  1. Zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek szkolnych przez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek;
  2. Wzrost dostępności książek w bibliotekach szkolnych;
  3. Rozwój współpracy pomiędzy szkołami a bibliotekami publicznymi.

Wsparcie finansowe otrzymały następujące jednostki:

Gminne Przedszkole Publiczne w Zębie w wysokości 3 000,00 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne w Murzasichlu w wysokości 2 500,00 zł.

Szkoła Podstawowa  im. Legionów Polskich w Poroninie w wysokości 12 000,00 zł.

Łączne dofinansowanie wynosi 17 500,00 zł.

Otrzymane wsparcie finansowe będzie przeznaczone na zakup książek, zakup elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych  oraz realizację działań promujących czytelnictwo.

Warunkiem udzielenia wsparcia było zapewnienie przez Gminę Poronin wkładu własnego
w kwocie  4.375,00 zł, stanowiącego 20% kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu Państwa.

W bibliotekach szkolnych w w/w szkołach przybędzie łącznie pozycji wydawniczych na łączną kwotę 13 000,00  zł.