Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

 • 17 maja 2024 / 10:7

Akcja zbiórki będzie polegała na tzw. „wystawce” przy posesjach zlokalizowanych na terenie Gminy Poronin. Podczas akcji zbiórki odpadów wielkogabarytowych będą zbierane tylko te odpady, które zostały wytworzone przez mieszkańców nieruchomości położonych na terenie Gminy Poronin, objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi i wnoszących opłatę z tego tytułu na rzecz Gminy Poronin.

II Zwyczajna Sesja Rady Gminy Poronin

 • 16 maja 2024 / 13:47

Sesja odbędzie się w czwartek 23 maja 2024 r., o godz. 8.00 w sali obrad Urzędu Gminy w Poroninie, ul. Józefa Piłsudskiego 5.

Stypendia, nagrody i wyróżnienia sportowe - wnioski

 • 16 maja 2024 / 13:34

Uchwała nr LXIII/440/2023 Rady Gminy Poronin z dnia 11 maja 2023 roku w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień za wyniki sportowe. Do 10 czerwca 2024 r. można składać wnioski o stypendia i nagrody sportowe. Przypominamy, że wniosek o nagrodę może być zgłoszony przez klub sportowy, wójta, radnych, sołtysów oraz związki sportowe. Wnisoki dostępne do pobrania na dole strony.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PORONIN z dnia 16.05.2024 r.

 • 16 maja 2024 / 10:43

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Teatrzyk kamishibai na werandzie w Wańkowce

 • 15 maja 2024 / 12:25

W ramach Tygodnia Bibliotek odbyły się lekcje biblioteczne z dziećmi z Gminnego Przedszkola Publicznego w Poroninie.

Ważna informacja!

 • 13 maja 2024 / 8:8

W związku z licznymi zapytaniami informujemy, że zaświadczenia o wpisie do Gminnej Ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie wydawane są w Referacie Promocji, Sportu i Turystki Urzędu Gminy Poronin, ul. Suche 1e, 34-520 Poronin.

Do wydania zaświadczenia konieczne jest wniesienie opłaty skarbowej w kwocie 17 zł
- gotówką w kasie Urzędu
- przelewem na nr konta: 59 8821 0009 0000 0000 1339 0031

Konkursu Wiedzy o Tatrzańskim Parku Narodowym

 • 10 maja 2024 / 12:44

9 maja 2024 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolny w Murzasichlu odbyła się XXVI edycja Konkursu Wiedzy o Tatrzańskim Parku Narodowym.

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka

 • 10 maja 2024 / 12:8

Wczoraj na Placu Komendy Powiatowej PSP w Zakopanem odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka. 

Nabór wniosków dla MŚP z sektora HoReCa

 • 9 maja 2024 / 13:20

Pprzedsiębiorcy mogą składać wnioski o wsparcie na rozszerzenie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności prowadzonej w sektorach takich jak hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura. Inwestycja jest finansowana z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), a maksymalna

kwota, o którą można się ubiegać, to 540 tys. zł.

Wójt i Rada Gminy Poronin zaprzysiężeni

 • 7 maja 2024 / 15:44

W świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Zakopanem odbyła się I Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Poronin, podczas której zaprzysiężona została Rada Gminy oraz Wójt Gminy na kadencję 2024-2029. 

 

Nabór na stanowisko  ds. Promocji, Sportu i Turystyki

 • 7 maja 2024 / 8:20

Wójt Gminy Poronin ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy ds. Promocji, Sportu i Turystyki w Referacie Promocji, Sportu i Turystyki.