Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Prace konserwatorskie w kościele p.w. św. Marii Magdaleny w Poroninie

Gmina Poronin uzyskała promesę z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie robót budowlanych oraz prac konserwatorskich kościoła p.w. św. Marii Magdaleny w Poroninie”.

W ramach pozyskanych środków finansowych został zrealizowany remont schodów zewnętrznych do kościoła. Obecnie trwają prace konserwatorskie polichromii autorstwa Władysława Trebuni-Tutki. Freski znajdują się w kaplicy w prawej nawie kościoła.  Nastepnie planowane jest wykonanie nowej kraty w kaplicy oraz dostawa i montaż konfesjonału i ławki z klęcznikiem.

Dofinansowanie: 419 915,75 zł.

Całkowita wartość zadania: 428 485,46 zł.

Przedsięwzięcie zakończy się w listopadzie bieżącego roku.