Gmina Poronin - strefa mieszkańca

LXXI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Poronin na żywo

 • 25 stycznia 2024 / 13:10

Zapraszamy do oglądania  transmisji z LXXI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Poronin.

Zarządzenie Nr 4/2024 Wójta Gminy Poronin

 • 22 stycznia 2024 / 12:4

z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie: ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poronin.            

Konkurs literacki „Góralska bajka” rozstrzygnięty

 • 20 stycznia 2024 / 9:59

W warsztatach i konkursie wzięło udział 20 osób. Prace oceniało Jury składzie: Anita Żegleń, Ewelina Majerczyk, Janusz Tycner.

I miejsce:
w kategorii dorośli: Maria Michura
w kategorii dzieci: Zuzanna Margol

II miejsce:
Karolina Kuchta

III miejsce:
Kornel Kondracki

Nagroda specjalna — rodzinna:
Maria Korczak i Regina Korczak Watycha

Wyróżnienia: Zofia Księżopolska, Matylda Czachor, Klaudia Gniado oraz Oliwia Kubańska.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

 • 19 stycznia 2024 / 13:21

Działając na podstawie art. 11 ust 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2023 r., poz. 571) oraz UCHWAŁY NR LXIX/487/2023 RADY GMINY PORONIN z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Poronin z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024" ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego Gminy Poronin w 2024 roku.

Zanieczyszczenie wody na Jaroszach w Zębie

 • 19 stycznia 2024 / 9:37

Zanieczyszczenie wody w Zębie dotyczy WYŁĄCZNIE PRZYSIÓŁKA JAROSZE. W pozostałej części wsi woda jest zdatna do użytku.

Ze względu na warunki atmosferyczne powodujące zamarzanie wody w beczkowozie, punkt poboru wody pitnej zlokalizowany został w nowym budynku szkoły (wjazd od strony kościoła).
 
Punkt jest otwarty  w następujących godzinach:
19 stycznia: godz. 8.00-21.00
pozostałe dni: godz. 8.00-18.00. 

LXXI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Poronin.

 • 18 stycznia 2024 / 15:40

Przewodniczący Rady Gminy Poronin  zwołuje LXXI Zwyczajną Sesję Rady Gminy Poronin.

UWAGA!

 • 18 stycznia 2024 / 15:37
‼️UWAGA‼️
Spółka wodociągowa Jarosze informuje, że badania laboratoryjne wykazały przekroczenia norm zanieczyszczenia wody bakterią E. coli w miejscowości Ząb. Woda nie nadaje się do spożycia i do celów higienicznych. Może być używana tylko do prac porządkowych (np. mycia podłóg, spłukiwania toalet), czy działań przeciwpożarowych.
 
Wszelkich informacji udziela prezes spółki.
Gmina Poronin udostępniła beczkowóz z wodą pitną, który ustawiony jest na ul. Jarosze 97.

Ogłoszenie Wójta Gminy Poronin

 • 18 stycznia 2024 / 8:50

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Murzasichle, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Ochotnicza Straż Pożarna w Suchem ma nowy samochód ratowniczo-gaśniczy.

 • 15 stycznia 2024 / 11:32

W dniu dzisiejszym odbyło się uroczyste przekazanie samochodu ciężkiego Scania P450 z napędem 4x4,  zakupionego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchem w ramach zadania „Małopolskie OSP – 2023”.

Słowem malowane

 • 11 stycznia 2024 / 12:46

W Muzeum Historyczno-Regionalnym w Szkole Podstawowej im. Legionów Polskich w Poroninie odbyła się promocja najnowszej książki ks. dr. Sławomira Filipka „Malarstwo Fryderyka Pautscha”.

Zakończyliśmy projekt o wartości 78 192,00 zł

 • 11 stycznia 2024 / 9:44

Gmina Poronin zrealizowała projekt pod tytułem „Bezpieczna droga do szkoły poprzez doświetlenie i monitoring przejścia dla pieszych przy szkołach w Gminie Poronin” w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024. 

Termin wniesienia opłaty za zezwolenie alkoholowe mija 31 stycznia

 • 10 stycznia 2024 / 9:9

Przedsiębiorcy, którzy w 2023 r. sprzedawali napoje alkoholowe, do końca stycznia 2024 r. powinni:

 • złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w 2023 roku,
 • zapłacić za zezwolenia.

Oświadczenie i opłata są konieczne, aby sprzedawać napoje alkoholowe w 2024 r.

Przedsiębiorca może wybrać sposób opłaty:

 • opłata za cały rok,
 • trzy równe raty: do 31 stycznia, do 31 maja, do 30 września.

Oświadczenie o wartości sprzedaży powinno być złożone w urzędzie (tam, gdzie znajduje się punkt sprzedaży) przez ePUAP, pocztą lub osobiście. Na rachunek tego samego urzędu trzeba wpłacić właściwą kwotę. Przyjęcie przelewu przez bank to dzień terminu opłaty.

Wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2024 roku

 • 9 stycznia 2024 / 11:32

Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Poronin:

Terminy zbiórek odpadów budowlanych 2024

 • 8 stycznia 2024 / 12:38

Urząd Gminy Poronin przedstawia harmonogram zbiórek odpadów budowlanych na rok 2024 r. Prosimy o zapoznanie się z terminarzem. Zbiórka odpadów budowlanych odbywa się raz w miesiącu, zgodnie z załączonym harmonogramem. Mieszkańcy zainteresowani odbiorem odpadów muszą dokonać zgłoszenie w tut. urzędzie, co najmniej 3 dni przed ustalonym terminem zbiórki.

Informacja o wyrobach zawierających azbest

 • 4 stycznia 2024 / 10:10

Wójt Gminy Poronin przypomina, że zgodnie z zapisami art. 10 ust 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań
w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest, każdy mieszkaniec Gminy, na którego nieruchomości znajdują się wyroby zawierające azbest przedkłada corocznie, w terminie do 31 stycznia, Wójtowi Gminy Poronin informację o wyrobach zawierających azbest znajdujących się na jego posesji.

SPOTKANIE INFORMACYJNE

 • 29 grudnia 2023 / 14:53

Optymalizacja przepustowości drogi krajowej nr 47 na odcinku Szaflary – Zakopane.

Zmiana godzin przyjmowania stron w Urzędzie Gminy w dniu 29.12.2023 r.

 • 29 grudnia 2023 / 8:30
Informujem, że w dniu dzisiejszym, tj. 29.12.2023 r., przyjmowanie stron w Urzędzie Gminy Poronin odbędzię się do godz. 15:00.
W związku z tym, prosimy o wcześniejsze załatwianie spraw zaplanowanych na ten dzień.
 
Przepraszamy za niedogodności.