Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Święto Bacowskie na Tarasówce

 3-go Maja na Tarasówce odbyło się uroczyste spotkanie baców.

Jak co roku 3-go Maja na Tarasówce odbyło się Świeto Bacowskie. Uroczystość rozpoczeła się od Mszy Świętej z udziałem pocztów sztandarowych, po której bacowie poświęcili i okadzili swoje owce. Tradycja głosi, że okadzenie ma ochronić zwierzęta przed demonami, a także leczyć choroby ludzi i zwierząt.

Pogoda dopisała, dzięki czemu w wydarzeniu brało udział wielu turystów oraz mieszkanców Gminy Poronin.

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w organizację wydarzenia oraz oprawę Mszy Świętej.