Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Ważna informacja!

W związku z licznymi zapytaniami informujemy, że zaświadczenia o wpisie do Gminnej Ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie wydawane są w Referacie Promocji, Sportu i Turystki Urzędu Gminy Poronin, ul. Suche 1e, 34-520 Poronin.

Do wydania zaświadczenia konieczne jest wniesienie opłaty skarbowej w kwocie 17 zł
- gotówką w kasie Urzędu
- przelewem na nr konta: 59 8821 0009 0000 0000 1339 0031