Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Częściowy odbiór zadania inwestycyjnego pod nazwą "Modernizacja stadionu piłkarskiego w Poroninie"

W dniu 11.06.2024 r. nastąpił częściowy odbiór zadania inwestycyjnego pod nazwą "Modernizacja stadionu piłkarskiego w Poroninie" w ramach dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - Program Sportowa Polska.
Protokołem odbioru częściowego odebrano roboty budowlane na kwotę 298 676,73 zł.
Wykonawcą robót jest firma Paweł Kułach NOBISCAN.