Gmina Poronin - strefa mieszkańca

ZARZĄDZENIE Nr 12/2024 Wójta Gminy Poronin z dnia 20 czerwca 2024 r.

w sprawie: wyboru ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku.

Działając na podstawie art. 11 ust 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2023 r., poz. 571) oraz UCHWAŁY NR LXIX/ 487/2023 RADY GMINY PORONIN z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Poronin z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024" zarządza się, co następuje:

§ 1

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na realizację zadania Gminy z  zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w roku 2024, wybiera się oferty i udziela dotacji:

 1. Stowarzyszeniu na Rzecz Promocji i Rozwoju Wsi Ząb i Okolicy, Ząb 112d, 34-521 Ząb — zadanie „Organizacja Jubileuszu 60-lecia Zespołu Regionalnego Zbójnicek z Zębu” – dotacja w wysokości 10 000 zł.
  1. Związkowi Podhalan Oddział Poronin, ul. Piłsudskiego 2, 34-520 Poronin, zadanie: „Wydanie płyty z muzyką góralską na Jubileusz 50-lecia powstania Zespołu Regle wraz z oni folderem o historii zespołu”  - dotacja w wysokości 10 000 zł.

§ 3

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na realizację zadania Gminy z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Poronin do Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Zakopanem w roku 2024 wybiera się oferty i udziela dotacji:

 1. Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zakopanem, zadanie: „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Poronin do Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Zakopanem” - dotacja w wysokości 35 000 zł.

 

§ 4

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na realizację zadania Gminy z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2024 wybiera się oferty i udziela dotacji:

 1. Klubowi Sportowemu F2 Dawidek Team.pl, ul. Pardałówka 25, 34-500 Zakopane, zadanie: „Zostań mistrzem - całoroczne szkolenie dzieci i młodzieży” - w wysokości: 9 000 zł.
 2. Klubowi Sportowemu Zakopane, ul. Bronisława Czecha 1, 34-500 Zakopane, zadanie: „Przyjdź na trening”  - w wysokości: 12 000 zł.
 3. Stowarzyszeniu Klub Narciarski Małe Ciche, Małe Ciche 22, 34-531 Murzasichle, zadanie: „Organizacja specjalistycznych treningów narciarstwa alpejskiego dla dzieci i młodzieży z Małego Cichego i Murzasichla” - w wysokości: 8 000 zł.
 4. LKS Dunajec Ostrowsko, ul. Pl. Św. Floriana 3, 34-431 Ostrowsko, zadanie: „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej” - w wysokości: 8 000 zł.
 5. Parafialnemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Zawrat” w Bukowinie Tatrzańskiej, ul. Kościuszki 1, 34-530 Bukowina Tatrzańska, zadanie: „Sport wizytówką dla Gminy”  - w wysokości 7 000 zł.
 6. Stowarzyszeniu Jeźdźców Podhala i Miłośników Zaprzęgów Konnych, ul. Murzasichle, zadanie: „Zajęcia z jazdy konnej” - w wysokości:   6 000 zł.
 7. Klubowi Sportowemu Eve-nement Zakopane, ul. Jana Kasprowicza 26d 2/4, 34-500 Zakopane, zadanie: „Organizacja zajęć sportowo-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w ramach działalności klubu sportowego” - w wysokości: 12 000 zł.
 8. Ludowemu Klubowi Sportowemu „Poroniec” w Poroninie, ul. Tatrzańska 1, 34-520 Poronin, zadanie: „Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży z gminy Poronin, uzdolnionej sportowo wraz z przygotowaniem uczestników szkolenia do uczestnictwa w imprezach” - w wysokości 8.000 zł.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Anita Żegleń
       /-/
Wójt Gminy Poronin