Gmina Poronin - strefa mieszkańca

Kolejna dotacja dla gminnych OSP pozyskana

Gmina Poronin otrzymała 48 000 zł  z Programu "Małopolskie OSP" na  prace remontowo - budowlane w OSP Bustryk. To wielka, oczekiwana od lat i bardzo ważna dla druhów inwestycja, w ramach której dokończona zostanie rozbudowa remizy w Bustryku.

Nowa część budynku składa się będzie z 3 kondygnacji – w tym 2 kondygnacje w kubaturze dachu.

Planowane roboty w remizie OSP obejmują:

1) Stolarkę zewnętrzną i wewnętrzną, ślusarka budowlana,

2) Ocieplenie budynku, elewacja z tynku mineralnego, elewacja drewniana,

3) Tynki wewnętrzne – parter, I piętro,   

4) Posadzki (wylewka + wykończenie) – parter, I piętro,

5) Instalacje elektryczne,

6) Wykończenie i malowanie ścian oraz sufitu na parterze,

7) Schody zewnętrzne.

Dzięki rozbudowie zapewniona zostanie pełna gotowość bojowa jednostki, która pozwoli na sprawne podejmowanie akcji ratowniczych.

Całość zadania to ok.130 tys.zł. Pozostałe środki pochodzą z budżetu Gminy Poronin.